Kurser Skräddarsytt Om Marketing Levels SKAPA GRATISKONTO Logga in

Hur lyckas man med kreativ marknadsföring?

I takt med att kunder ser allt fler annonser samtidigt som de också säger sig vara tröttare på reklam är det många i reklambranschen som lyfter fram kreativitet som en möjlig lösning. Genom kreativitet sägs nämligen reklamen bli mer intressant att titta på då den blir belönande i sig, samtidigt som vissa andra argumenterar att kreativiteten när den använts på fel sätt kan ta bort fokus från varumärket och på så vis minska effektiviteten av annonsen. Så vad är då sant och hur ska man på bästa sätt använda sig av kreativitet? Som tur är har detta studerats på ett generellt plan genom att en så kallad meta-studie, där man tittar på en stor mängd tidigare studier för att finna de generella lärdomar som verkar gälla.

Först och främst kan vi se att även om kreativitet på det stora generellt sett har en positiv effekt på reklamen så har inte effektiviteten ökat över tid, det är lika effektivt som tidigare. Det finns dock vissa saker som är viktiga att tänka på för att få ut det mesta från den kreativa reklamen. Det finns nämligen en risk att för mycket fokus hamnar på att skapa något originellt samtidigt som relevansen får lida. Många kan göra en annons som är originell, men det svåra är att samtidigt göra den relevant där varumärket och produktens fördelar fortfarande är i fokus.

Kreativitet som sådant är självklart ett luddigt begrepp ligger till stor del i mottagarens ögon, så vem blir då viktig att lyssna på för att avgöra om reklamen har lyckats med effektiv kreativitet? Det har visat sig att helt vanliga kunders bedömning av hur kreativ en annons är, är mycket bättre på att förutspå hur effektiv en annons faktiskt kommer att vara, jämfört med experter eller bransch-tävlingar. Detta är självklart något som är väldigt praktiskt tillämpbart, man måste se till att involvera sina kunder i framtagningen och bedömningen av nya annonser.

Önskar vi göra kreativa annonser ser vi också att det blir viktigt att ta hänsyn till mediavalet. För att få ut mer effekt av kreativa annonser är det viktigt att det är ett medium som kan förmedla mer information och är mer engagerande, där kunden faktiskt är villig att bearbeta annonsen. Försöker man istället att skapa kreativa annonser i låg-engagemangskanaler såsom banners online eller utomhus-reklam är många inte villiga att spendera energin på att förstå vad som faktiskt kommuniceras.
Är du intresserad av att bättre förstå hur du kan skapa effektivare kommunikation rekommenderar vi kursen Marknadskommunikation som driver resultat där vi gräver mycket djupare med konkret övningsmaterial som låter dig ta er marknadsföring till nästa nivå.

För framtida kampanjer blir det viktigt att:
- Fortsatt skapa kreativa annonser
- Skapa originella annonser men komma ihåg att behålla relevansen
- Använda sig av faktiska kunders bedömning av annonsens kreativitet
- Använd mer högengagmangs-kanaler

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.