Kurser Skräddarsytt Om Marketing Levels SKAPA GRATISKONTO Logga in

Hur lyckas man som marknadschef?

Att vara marknadsförare har blivit allt mer komplext de senaste åren. Detta innebär risker men också möjligheter. Risk på så vis att det blir allt större omsättning på marknadschefer och att det således är lättare att bli avskedad. En möjlighet på så vis att marknadschefen har möjlighet att få en mer central roll i organisationen och en plats i ledningen om hen gör sitt jobb rätt. För att lyckas med detta krävs det att man kan visa att man kan ta ansvar för marknadsföringen som helhet och visa på hur detta leder till ökad företagsvärdering. För att lyckas ha koll på alla dessa delar i marknadsorganisationen krävs det att man lyckas strukturera sina processer och på så vis få en överblick över sin marknadsorganisation.

I en färsk artikel i en av de främsta akademiska tidskrifterna inom marknadsföring har man lyckats med just detta genom att titta på vad en mängd marknadschefer för stora bolag anser är viktigast för en välfungerande marknadsavdelning och identifierat alla de olika teman som togs upp. Fokus i deras studie ligger mer på de olika processerna man som marknadschef måste ha koll på i sin roll som chef, snarare än som marknadsförare. Självklart är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för kundpsykologi men i modern marknadsorganisation finns det så mycket ytterligare saker att också ha koll på. I studien fann de tre övergripande fokusområden, marknadens ekosystem, slutanvändaren och marknadsförings-agilitet. 

Att som marknadschef jobba med marknadens ekosystem innebär att man ser till att jobba på relationen med andra aktörer såväl inom som utanför den egna industrin. Detta är värdefullt för att kontinuerligt kunna erbjuda ytterligare värde till slutkunden genom att skapa nya lösningar som bygger på samarbeten mellan olika organisationer.

För att förstå vad som krävs för att lyckas med detta kan man tänka på processen som bestående av dels aktivt skapande av dessa relationer, men också upprätthållande och styrande av dem åt ett håll som är gynnsamt för företaget.

Företag som har ett bra fokus på slutanvändaren lyckas dels skapa aktiviteter som interagerar med slutanvändaren, dels använda sig av den här kunskapen för att skapa nya möjligheter inom affärsmodellen. Genom interaktion med slutkund kan marknadsorganisationen bättre förstå hur de upplever problem och hur de ser på deras företag som en potentiell lösning. Denna kunskap måste självklart därefter införlivas i organisationen i allt från affärsmodellen, den långsiktiga visionen till att personalisera företagets erbjudanden.

I den allt mer snabbföränderliga omvärlden blir det desto viktigare att snabbt kunna anpassa sig. Därför är det också en stor del av ansvaret som marknadschef att säkerställa att organisationen är agil. Detta jobba kan delas upp i två huvuddelar, dels att kunna lyckas med att förenkla existerande processer och strukturer, dels att utveckla kapaciteten för snabba och effektiva beslut.

Genom att tänka bredare än vad den traditionella marknadschefen gör kan du förhoppningsvis få en avgörande roll för företagets fortsatta tillväxt. Vill du lära dig mer om vilka kunskaper som krävs för att vara en lyckad marknadschef rekommenderar vi Strategi * taktik - ledarskap inom marknadsföring där vi gräver djupare i denna forskning och tittar på vilka KPI:er vi kan använda oss av för att följa utvecklingen inom dessa områden och mycket mer.

För marknadschefer blir det viktigt att:

 • Inse möjligheten till att bli än viktigare i organisationen eller bli avskedad beroende på hur man presterar
 • Inse att det krävs mer än att bara förstå grundläggande marknadsföring såsom kommunikation- och mediaplan för att lyckas
 • Fokusera på marknadens ekosystem
  • Skapande av relationer
  • Upprätthållande och styrande av relationer
 • Fokusera på slutanvändaren
  • Interaktion med slutanvändaren
  • Införlivning av kund-orientering i organisationen
 • Fokusera på marknadsförings-agilitet
  • Förenkling av existerande processer och strukturer
  • Uppmuntring av snabba och effektiva beslut
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.