SKAPA GRATISKONTO

On-demand crash course med 10 lektioner

Världens bästa marknadsplan

En crash course om hur man får ut det mesta av marknadsföring och försäljning

Är du en person som är nyfiken på att få ett bredare perspektiv på din roll samt hur den passar in i världen av marknadsföring och försäljning. I denna kurs går vi in på den moderna marknadsplanen samt hur du ska resonera kring många av de viktigaste frågorna kring företags tillväxt och framgång. 

 

"I den här kursen har jag komprimerat ramverk, modeller och arbetssätt som jag mött på under mina år som forskare samt som bollplank och inspiratör för bolag. Senaste åren har jag tillbringat med att forska och tänka kring vad varje ambitiös marknadsförare måste ha förståelse för samt hur man presenterar det i den moderna marknadsplanen."

Erik Modig, kursledare

Börja redan idag

Kursen är för dig som: 

Är nyfiken på att förstå helheten inom marknadsföring och försäljning och som vill ta er marknadsplan till nya höjder. 

Eller för hela ert team eller avdelning som söker extra kunskap och inspiration.  

Tio teman som tar dig igenom hela marknadsplanen

Kursen består av 10 filmer som går igenom olika avsnitt som är av största vikt i en marknadsplan. 

Tema 1: Välkommen till marknadsplanen

Här går vi igenom anledningen varför vi har en marknadsplan, hur den ska användas samt en övergripande struktur för hur marknadsföring och försäljning fungerar och bidrar till tillväxt. 

Se filmen för Tema 1 redan här och nu helt gratis. 

 

Tema 2: Resultatanalys som lyfter er

För att kunna sätta en riktning i marknadsplanen så måste vi på ett korrekt sätt veta var vi är och var vi vill komma.Vi går igenom vilka KPIer som är av störst vikt. Genom att kombinera finansiella, beteende-, och mentala variabler kan vi få en rättvisande bild. 

Tema 3: Kundanalys som ger insikt

Marknadsföring och försäljning handlar i grunden om att förstå människor. Här går vi igenom hur vi kan förstå hur olika människor påverkas samt vad vi måste veta för att kunna gå vidare till strategi och taktik. 

Tema 4: Så förstår ni marknad-, konkurrent- och omvärldsanalys

Här går vi igenom vilka omkringliggande faktorer som påverkar förutsättningarna för de beslut som vi måste fatta i vår marknadsplan. 

Tema 5: Vad är vad inom strategi

Nu går vi igenom de olika begrepp som används inom strategi och förtydligar hur vi använder dem samt vad som utgår en bra eller dålig strategi. 

Tema 6: Förstå affärsstrategi & marknadsstrategi

Vi går igenom grunden i allt värdeskapande - vår strategi kring vilka produkter vi producerar och vem som köper. Vi tittar på vad som måste finnas på plats i marknadsplanen och vilka anpassningar en marknadsförare måste göra gentemot ledning och affärsutveckling. 

Tema 7: Hitta ert värdeerbjudande

En marknadsplan måste omvandla ett företags produktfokus till lösning- och värdefokus. Här går vi igenom de viktigaste beståndsdelarna och varför vi alltid måste se till att vårt värdeerbjudande är av högsta kvalitet. 

Tema 8: Varumärkesstrategi för tillväxt

Nyckeln till att knyta ihop marknad och sälj är en väldefinierad varumärkesstrategi som möjliggör för effektivare försäljning. Vi går igenom vanliga fallgropar och vad som särskiljer bra från dåliga varumärkesstrategier.  

Tema 9: Målsättning som driver er framåt

För att lyckas med taktiska aktiviteter så är målsättningen a och o. Rätt ställd målsättning leder oss inte bara i rätt riktning utan den höjer prestationen och möjliggör utvärdering och lärande. Här går vi igenom vikten av mål och hur man ska balansera mellan hårda och mjuka KPIer. 

Tema 10: Budgetering som tar er till nya höjder

En allt viktigare fråga för marknadsplanen. Hur mycket ska vi satsa och hur mycket ska fördelas på kort- och långsiktiga aktiviteter. Vi går igenom forskning, metoder och hur ni ska resonera. 

Växla upp din kunskap

2 900 kr

Licens för en person

 • Högkvalitativt och pedagogiskt filmmaterial
 • 10 videor om den moderna marknadsplanen
 • All kunskap är baserad på forskning
 • Tillgång till kursen i 90 dagar efter påbörjad kurs
BOKA DIN PLATS IDAG

Ta teamet till nya höjder

7 900 kr

Upp till 5 licenser

 • Högkvalitativt och pedagogiskt filmmaterial
 • 10 videor om den moderna marknadsplanen
 • All kunskap är baserad på forskning
 • Tillgång till kursen i 90 dagar efter påbörjad kurs
 • Övningsmaterial för hela gruppen att jobba med tillsammans
BÖRJA ER RESA

Lyft hela avdelningen

14 900 kr

Upp till 20 licenser

 • Högkvalitativt och pedagogiskt filmmaterial
 • 10 videor om den moderna marknadsplanen
 • All kunskap är baserad på forskning
 • Tillgång till kursen i 90 dagar efter påbörjad kurs
 • Övningsmaterial för hela gruppen att jobba med tillsammans
 • Intro-webinar med Erik Modig på 30 minuter
SÄKRA ER INSPIRATION

Anmäl dig genom detta formulär

När du skickat detta formulär så får du ett bekräftelsemail. Sen kommer Cissi från oss att höra av sig med tillgång till ditt Marketing Levels konto och med fakturan.