Gratis

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillhanda dig med relevant information från Marketing Levels och dess ägarbolag 24h Marketing AB.

Vi har fått dina uppgifter från formuläret på www.marketinglevels.com där du godkänt insamling av uppgifterna för att antingen skapa konto på Marketing Levels eller deltaga i nyhetsbrevet från Marketing Levels. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du har ett konto på Marketing Levels eller är prenumerant på dess nyhetsbrev. .  

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med företag inom samma koncern som Marketing Levels och dess ägarbolag 24h Marketing AB. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Cecilia Höft, [email protected]. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [email protected] Du når vårt dataskyddsombud på [email protected] Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ett konto finns redan med denna e-postadress. Är det här du?

Logga in

Skapa gratiskonto

Få tillgång till över 20 filmer redan idag för att få inspiration om kundpsykologi, marknadsföring under corona samt ytterligare tips.

Vad du får:

  • 10 filmer om marknadsföring under Corona
  • Löpande inspiration och spaningar från Marketing Levels och dess experter
  • Tillgång till erbjudanden när vi tar fram nya utbildningar

Du kan alltid avsluta ditt konto eller mail från vårt nyhetsbrev när du vill.