Podcast
5 min read

Så lyckas ni med byråsamarbetet – Emma Thorp, VD Publicis

Published on
November 14, 2023
By subscribing you agree to our Terms & Privacy Policy.
🎉
Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Den som vet mest kommer att kommunicera bäst!

Citaten summerar bra den filosofi som Malin Severin, VD Prime Weber Shandwick, för fram som receptet bakom framgångsrik PR och kommunikation. Tillsammans med Erik Modig diskuterar Malin vikten av ordentlig omvärldsanalys samt intern buy-in från alla stakeholders för att lyckas skapa kommunikation som når ut och påverkar kunder och samhället. Här får ni tips för hur ni lyckas få den uppmärksamhet som ni förtjänar.