Podcast
5 min read

Så lyckas ni med personalisering – Emma Storbacka, VD Avaus

Published on
November 14, 2023
By subscribing you agree to our Terms & Privacy Policy.
🎉
Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hur effektiviserar man marknad och sälj med hjälp av data och automatiseringar?

Tillsammans med Emma Storbacka, VD på Avaus pratar Erik om vikten av att förstå och alltid hålla fokus på kunden. Emma förklarar varför Avaus kan ses som en effektiviseringsbyrå och varför frågan “vem äger kunden internt” är helt avgörande för att lyckas med modern marknadsföring.