Podcast
5 min read

Så lyckas ni stå ut från mängden – Andreas Dahlqvist, VD NORD DDB

Published on: 
April 4, 2023
Instructions
If you intend to use this component with Finsweet's Table of Contents attributes follow these steps:
  1. Remove the current class from the content27_link item as Webflows native current state will automatically be applied.
  2. To add interactions which automatically expand and collapse sections in the table of contents select the content27_h-trigger element, add an element trigger and select Mouse click (tap)
  3. For the 1st click select the custom animation Content 27 table of contents [Expand] and for the 2nd click select the custom animation Content 27 table of contents [Collapse].
  4. In the Trigger Settings, deselect all checkboxes other than Desktop and above. This disables the interaction on tablet and below to prevent bugs when scrolling.
Table of Contents
By subscribing you agree to our Terms & Privacy Policy.
🎉
Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Reklam är viktigare än någonsin – om den är utförd på rätt sätt. I det här avsnittet diskuterar Erik Modig med Andreas Dahlqvist, VD på NORD DDB, vad rätt sätt egentligen är. Tillsammans går de igenom hur bolag kan lyckas skapa kommunikation som står ut och som förflyttar kundernas uppfattningar om varumärket; de ger exempel på vad som kännetecknar framgångsrik kommunikation, samt ger svar på hur du skapar förutsättningarna för att lyckas.

Andreas Dahlqvist har under sina tjugo år i branschen mer eller mindre prenumererat på såväl utmärkelser för framgångsrika kampanjer som platser i reklamjurys världen över. Av AdAge blev han listad som Top 50 på listan över “innovators and category-definers”. Anledningen är förmodligen