Podcast
5 min read

Så skapar ni en fantastisk brand experience – Cecilia Sandström och Shirin Aliyar, VD Ciceron Group

Published on: 
April 4, 2023
Instructions
If you intend to use this component with Finsweet's Table of Contents attributes follow these steps:
  1. Remove the current class from the content27_link item as Webflows native current state will automatically be applied.
  2. To add interactions which automatically expand and collapse sections in the table of contents select the content27_h-trigger element, add an element trigger and select Mouse click (tap)
  3. For the 1st click select the custom animation Content 27 table of contents [Expand] and for the 2nd click select the custom animation Content 27 table of contents [Collapse].
  4. In the Trigger Settings, deselect all checkboxes other than Desktop and above. This disables the interaction on tablet and below to prevent bugs when scrolling.
Table of Contents
By subscribing you agree to our Terms & Privacy Policy.
🎉
Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hur smakar och luktar ert varumärke? Frågan är mer relevant än någonsin när digitaliseringen gör att den verkliga upplevelsen är ett ännu viktigare verktyg för att sätta ett djupt intryck hos kunder och anställda. Cecilia Sandström och Shirin Aliyar, båda VD på Ciceron Group, ger er alla tips och tricks för att lyckas med er nästa brand experience. Tillsammans med Erik går de igenom när, varför och hur event och upplevelser bidrar till företags tillväxt.