All Paths
All Paths
Diploma
Diplom
Coming soon

Marknadskommunikation I: psykologi

Förbättra dina färdigheter och kunskaper inom psykologi och grunderna för planering och utvärdering av marknadskommunikation. När du har klarat slutprovet får du ett undertecknat, delbart diplom. Under kursen kommer du att få insikter i psykologin bakom framgångsrik marknadskommunikation, vilket hjälper dig att förstå varför viss kommunikation lyckas medan annan misslyckas. Dessutom kommer du att lära dig grunderna i hur kommunikation planeras och utvärderas.

Heading

The ML Canvas.

In this path you get:

I denna path får du:

 • Diplomera din färdighet och kunskap om psykologin bakom och grunderna i att planera och utvärdera marknadskommunikation.
 • Vi klarat slutprov får du ett signerat delningsbart Diplom.
 • Du lär dig psykologin bakom framgångsrik marknadskommunikation.
 • Djupare förståelse varför viss kommunikation lyckas eller ej.
 • Grunderna i hur kommunikation planeras och utvärderas. 

This path is for:

Denna path passar:

För alla som ansvarar för eller är involverade i processen att planera, producera eller utvärdera marknadskommunikation. Oavsett om du arbetar som producent, beställare eller byrå.

Path Overview

Psykologin bakom marknadskommunikation

Vi inleder med att fördjupa oss i hur marknadskommunikation påverkar människor. Här går vi igenom strukturen bakom påverkan och du börjar bekanta dig med begrepp och hur de hänger ihop. Efter modulen har du en bättre förståelse för hur människor påverkas av kommunikation.

Psykologin bakom marknadskommunikation

15
lessons
61
min

Lär dig hemligheterna bakom marknadskommunikation som skapar effekt.

Planering av marknadskommunikation

Här skiftar vi fokus till den mer praktiska aspekten av marknadskommunikation genom att gå in på processen för hur man planerar. Efter modulen ska du känna en större familjaritet med de olika delarna som behövs vara på plats för att planera marknadskommunikation.

Den första kursen går igenom vilka beståndsdelar som behöver vara på plats för framgångsrik planering. Kursen går in på vikten av att bestämma målgrupp, uppgift för kommunikationen och därefter riktlinjer för val av kreativ och kanal. Den andra kursen går in på tre vanliga briefer och vad som är viktigt att tänka på för att lyckas med dem. Tredje kursen går in på mätning av effekt för marknadskommunikation. Här lägger vi grunden till att prata mätningar av effekt.

Hur man planerar marknadskommunikation

5
lessons
25
min

Lär dig vad som behöver beslutas om för att planera effektiv marknadskommunikation.

Hantera vanliga kommunikationsbriefer

4
lessons
12
min

Få insikter kring de vanligaste kommunikationsbrieferna och hur du hanterar dem.

Så mäter du effekten av marknadskommunikation

10
lessons
33
min

Lär dig olika sätt och mått för att mäta effekten av marknadskommunikation.

Utformning av marknadskommunikation

Nu är det dags att fokusera på hur olika typer av marknadskommunikation fungerar. Tre kurser som går igenom hur vi påverkar uppmärksamhet, preferens och försäljning. Detta är en bra påminnelse kring hur kommunikation påverkar människor som vi gick igenom i modul 1. Efter modulen ska du kunna utvärdera varför vissa kreativ och enheter lyckades eller ej med att påverka människor samt vad som vilka förbättringsåtgärder som skulle kunna ske.

Kommunikation som fångar uppmärksamhet

6
lessons
22
min

Lär dig psykologin bakom kommunikation som får era kunder att inte kunna missa titta bort.

Kommunikation som ändrar preferenser

5
lessons
25
min

Lär dig på vilka olika sätt marknadskommunikation kan ändra era kunders preferenser och åsikter.

Kommunikation som driver försäljning

5
lessons
21
min

Lär dig taktikerna bakom marknadskommunikation som driver försäljning och andra beteenden.

Utvärdering av marknadskommunikation

Det är väldigt många olika faktorer som påverkar om marknadskommunikation lyckas eller ej. Därför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp kring utvärdering av kommunikationen. I första kursen går vi in på hur en utvärdering av helheten kring marknadskommunikationen sker. I kurs två fokuserar vi ännu mer på kanaler. Efter modulen ska du känna att du har verktyg för att utvärdera varför en viss marknadskommunikation skapade mer eller mindre effekt.

Utvärdering av marknadskommunikation

6
lessons
28
min

Lär dig att resonera och analysera effekterna av marknadskommunikation på ett strukturerat sätt.

Utvärdering av kommunikationskanaler

5
lessons
21
min

Lär dig att utvärdera kommunikationskanalers lämplighet, styrkor och svagheter.

How to use paths

Module 1: 

Psykologin bakom marknadskommunikation

Nycklarna bakom framgångsrik marknadskommunikation ligger i huvudet på kunden. Om vi kan förstå hur kunden påverkas av kommunikation kan vi också i högre utsträckning lista ut varför viss kommunikation lyckas bättre eller sämre. I denna kurs får du en genomgång av psykologin bakom kommunikation när kursledaren Erik Modig presenterar Påverkansmatrisen från sin vinnande bok Bang for the Buck.

Du får en fördjupad förståelse av psykologin bakom effektiv marknadskommunikation. Framför allt får du vokabulär för att prata och diskutera om olika effekter och begrepp som är helt avgörande för att förstå varför viss kommunikation lyckas eller ej.

Vi inleder med att fördjupa oss i hur marknadskommunikation påverkar människor. Här går vi igenom strukturen bakom påverkan och du börjar bekanta dig med begrepp och hur de hänger ihop. Efter modulen har du en bättre förståelse för hur människor påverkas av kommunikation.

Vi inleder med att fördjupa oss i hur marknadskommunikation påverkar människor. Här går vi igenom strukturen bakom påverkan och du börjar bekanta dig med begrepp och hur de hänger ihop. Efter modulen har du en bättre förståelse för hur människor påverkas av kommunikation.

Module 2: 

Planering av marknadskommunikation

En bra plan möjliggör för effektiv kommunikation. Därmed är förmågan att planera marknadskommunikation viktig för framtida effekt. Denna kurs går igenom vad som är viktigt att besluta och resonera om för att skapa en tydlig plan.

Du lär dig att planera marknadskommunikation. Framför allt får du en struktur på de olika beståndsdelarna som behöver specificeras för att tydligt kunna skapa en strukturerad och lärande miljö för effektiv marknadskommunikation.

Olika kommunikationsutmaningar måste hanteras på olika sätt. Det finns en rad frågor, bedömningar och saker som behöver kollas upp för att som beställare eller byrå skapa rätt förutsättningar för att lyckas. Kursen går igenom de tre vanligaste brieferna och hur du kan hantera dem för att maximera sannolikheten att lyckas.

Marknadskommunikation kan påverka ett företags framgång och tillväxt på många olika sätt. Därför är det av största vikt att anpassa vilka mått som mäts för att utvärdera olika investeringar. Här får du en genomgång av flera olika mått så att du kan välja vilka som passar bäst för varje insats.

Du lär dig många olika mått som du kan använda för att utvärdera marknadskommunikation. Det innebär att du kan sätta upp skräddarsydda mätningar för varje kampanj så att du på ett relevant sätt utvärderar dess effekt.

Här skiftar vi fokus till den mer praktiska aspekten av marknadskommunikation genom att gå in på processen för hur man planerar. Efter modulen ska du känna en större familjaritet med de olika delarna som behövs vara på plats för att planera marknadskommunikation.

Den första kursen går igenom vilka beståndsdelar som behöver vara på plats för framgångsrik planering. Kursen går in på vikten av att bestämma målgrupp, uppgift för kommunikationen och därefter riktlinjer för val av kreativ och kanal. Den andra kursen går in på tre vanliga briefer och vad som är viktigt att tänka på för att lyckas med dem. Tredje kursen går in på mätning av effekt för marknadskommunikation. Här lägger vi grunden till att prata mätningar av effekt.

Här skiftar vi fokus till den mer praktiska aspekten av marknadskommunikation genom att gå in på processen för hur man planerar. Efter modulen ska du känna en större familjaritet med de olika delarna som behövs vara på plats för att planera marknadskommunikation.

Den första kursen går igenom vilka beståndsdelar som behöver vara på plats för framgångsrik planering. Kursen går in på vikten av att bestämma målgrupp, uppgift för kommunikationen och därefter riktlinjer för val av kreativ och kanal. Den andra kursen går in på tre vanliga briefer och vad som är viktigt att tänka på för att lyckas med dem. Tredje kursen går in på mätning av effekt för marknadskommunikation. Här lägger vi grunden till att prata mätningar av effekt.

Module 3: 

Utformning av marknadskommunikation

En av de viktigaste kriterierna för att kommunikation ska få någon effekt är att målgruppen uppmärksammar den. Mänsklig uppmärksamhet är dock inte lätt att få och det finns många fallgropar som leder till att annonser inte syns. Här får du en genomgång av hur uppmärksamhet fungerar så att du kan se till att utforma er kommunikation så att den fångar, behåller och förlänger tiden era nuvarande och potentiella kunder tittar på den.

Du lär dig att verkligen förstå hur uppmärksamhet uppnås. Du får flertalet checklistor som kan användas för att hitta förbättringspotentialen i er existerande och framtida kommunikation.

Att ändra kunders åsikter är svårt. Det innebär att företag måste förändra vad kunderna tycker och känner om dem. I denna kurs går vi igenom utmaningarna och möjligheterna med att påverka kunders inställning och därmed även deras preferenser. Vi går igenom hur vi förändrar preferenser för hög- och lågengagemangsbeslut samt hur vi kan förändra kunders känslor kopplade till vårt företag och produkter.

Du lär dig att förstå vad som krävs för att marknadskommunikation ska förändra åsikter och preferenser. Det innebär att du är bättre rustad för att diskutera och besluta om strategi för varumärkesbyggande kampanjer. Du blir även bättre på att utvärdera varför kampanjer lyckas eller inte.

Mycket marknadskommunikation syftar till att ha en direkt påverkan på försäljning och andra beteenden. I denna kurs får du en genomgång och praktiska tips på hur du ökar effekten för denna typ av kommunikation. Du får insikter i hur du kan spela på känslor för att öka kunders köpvilja, samt vilka taktiker som är bäst lämpade för låg- och högengagemangsbeslut.

Du lär dig att förbättra försäljningseffekten i er marknadskommunikation. Framför allt får du en lista på konkreta åtgärder som du kan gå tillbaka till när du märker att en kampanj inte har tillräcklig effekt på beteenden.

Nu är det dags att fokusera på hur olika typer av marknadskommunikation fungerar. Tre kurser som går igenom hur vi påverkar uppmärksamhet, preferens och försäljning. Detta är en bra påminnelse kring hur kommunikation påverkar människor som vi gick igenom i modul 1. Efter modulen ska du kunna utvärdera varför vissa kreativ och enheter lyckades eller ej med att påverka människor samt vad som vilka förbättringsåtgärder som skulle kunna ske.

Nu är det dags att fokusera på hur olika typer av marknadskommunikation fungerar. Tre kurser som går igenom hur vi påverkar uppmärksamhet, preferens och försäljning. Detta är en bra påminnelse kring hur kommunikation påverkar människor som vi gick igenom i modul 1. Efter modulen ska du kunna utvärdera varför vissa kreativ och enheter lyckades eller ej med att påverka människor samt vad som vilka förbättringsåtgärder som skulle kunna ske.

Outro

Module 4: 

Utvärdering av marknadskommunikation

Här får du överlevnadsguiden till att förstå och analysera marknadskommunikation. Kursen presenterar en tydlig struktur för de olika aspekter som påverkar framgången av olika typer av marknadskommunikation. Därmed kommer du att både förstå samt kunna optimera effekten av era marknadskommunikationsinvesteringar.

Du lär dig att utvärdera marknadskommunikation. Framför allt får du verktyg för att med kollegor eller byråer diskutera varför vissa kampanjer fungerar bättre eller sämre samt vad lösningarna kan vara.

Kanalen har en viktig roll när det kommer till sin förmåga att leverera ett budskap till en målgrupp. Därmed är det av stor vikt att kunna resonera och analysera varför vissa kanaler passar bättre eller sämre för vissa budskap mot olika målgrupper. I kursen går vi igenom de faktorer som avgör kanalers potentiella effekt.

Du lär dig att utvärdera kanaler på såväl kvalitativa som kvantitativa egenskaper. Därmed kommer du att bättre kunna välja relevanta kanaler för olika budskap samt känna dig trygg i de kanaler du har, givet att de är de rätta. Här får du reda på det.

Det är väldigt många olika faktorer som påverkar om marknadskommunikation lyckas eller ej. Därför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp kring utvärdering av kommunikationen. I första kursen går vi in på hur en utvärdering av helheten kring marknadskommunikationen sker. I kurs två fokuserar vi ännu mer på kanaler. Efter modulen ska du känna att du har verktyg för att utvärdera varför en viss marknadskommunikation skapade mer eller mindre effekt.

Det är väldigt många olika faktorer som påverkar om marknadskommunikation lyckas eller ej. Därför är det viktigt att ta ett helhetsgrepp kring utvärdering av kommunikationen. I första kursen går vi in på hur en utvärdering av helheten kring marknadskommunikationen sker. I kurs två fokuserar vi ännu mer på kanaler. Efter modulen ska du känna att du har verktyg för att utvärdera varför en viss marknadskommunikation skapade mer eller mindre effekt.

Outro

Module 5: 

No items found.

Outro

Module 6: 

No items found.

Outro

Workshops

D-MarCom-Psych-W-1
2024-04-10
08:30-09:30

Workshop 1

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-2
2024-04-16
08:30-09:30

Workshop 2

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-3
2024-04-26
08:30-09:30

Workshop 3

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-4
2024-05-03
08:30-09:30

Workshop 4

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Examination

Tillvägagångssätt

Examinationen består av två olika delar som examineras samtidigt eller var för sig.

Flervalsfrågor

För det första kommer du att få en uppsättning av 20 st flervalsfrågor baserat på innehållet i de fyra modulerna. Frågorna har ett rätt svar utifrån fyra olika alternativ. Här behöver du få 15 rätt för att bli godkänd. Om du inte får det vid första tillfället kan du ta testet igen en vecka efteråt.

Inlämningsuppgift

Du behöver också genomföra en inlämningsuppgift som består av två moment med två uppgifter i vardera moment.

 1. Analys av beslutsfattande
  För det första ska du själv väljer ett bolag som du analyserar utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha på sin målgrupp för att lyckas med ett utsatt mål. Du anger vilket bolag, vilket mål de har och redogör för hur de ska uppnå det genom att koppla an till de olika begreppen i modul 1.

  För det andra kommer vi att ge dig ett bolag och ett specifikt mål som du ska analysera utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha för att lyckas med det uppsatta målet. Här ska du förklara utifrån de begrepp som presenteras i modul 1 vad kommunikationen skulle behöva uppnå.
 2. Analys av marknadskommunikation
  För det första vill vi att du väljer ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller liknande) och analyserar vilken möjlig effekt denna kommunikation bör ha på en definierad målgrupp.

  För det andra kommer vi att ge dig ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller likande) där vi vill att du analyserar möjlig effekt samt kommer med tre konkreta förbättringsförslag.

Hela inlämningsuppgiften bedömer vi tar ca 2 timmar och vardera analys ca 0,5 A4 i skrift, så totalt ca 2 A4 text.

Efter inlämning får du besked om du är godkänd. Om ej godkänd kommer krav på komplettering och då är du godkänd när den färdigställts. När båda delarna är klara får du ditt diplom.

Anmäl dig till examination genom att maila till: cecilia@marketinglevels.com

Examination

Approach

The examination consists of two different parts that are examined simultaneously or separately.

Multiple choice questions

Firstly, you will receive a set of 20 multiple choice questions based on the content of the four modules. The questions have one correct answer from four different options. Here you need to get 15 right to pass. If you don't get it right the first time, you can take the test again a week later.

Hand-in assignment

You will also have to complete an assignment consisting of two parts with two assignments in each part.

 1. Analysis of decision-making
  Firstly, you will choose a company to analyze based on the type of impact their communication would need to have on their target audience in order to achieve a set goal. You indicate which company, which goal they have and explain how they will achieve it by linking to the different concepts in module 1.

  Secondly, we will give you a company and a specific goal to analyze based on the type of impact their communication would need to have in order to achieve the set goal. Here you should explain, based on the concepts presented in Module 1, what the communication would need to achieve.
 2. Analysis of marketing communication
  Firstly, we want you to choose an example of marketing communication (an advertisement, an email or similar) and analyze the possible effect this communication should have on a defined target group.

  Secondly, we will give you an example of marketing communication (an advertisement, an email, or similar) where we want you to analyze the possible effect and come up with three concrete suggestions for improvement.

We estimate that the entire assignment will take about 2 hours and each analysis about 0.5 A4 in writing, so a total of about 2 A4 text.

After submission, you will be notified if you are approved. If not approved, you will be required to complete the work. When both parts are completed, you will receive your diploma.

Register for the examination by emailing: cecilia@marketinglevel