All Paths
All Paths
Diploma
Diplom
Coming soon

Digital Attention: effektivisera er annonsering

Attention-data visar hur många digitala annonser som faktiskt tittas på av en verklig människa samt hur länge de tittar. Att lära sig från resultaten kan innebära effektökningar på 10-20% utifrån flera forskningsprojekt som kursledaren Erik Modig genomfört. Här får du lärdomarna om hur ni optimerar media, varumärkesstrategi och annonsdesign utifrån dagens digitala medialandskap.

Heading

The ML Canvas.

In this path you get:

I denna path får du:

 • Orientering om varför alla pratar om attention just nu
 • Förståelse vad som menas med the attention economy
 • Kunskap om vilka olika mått som används för att utvärdera digital uppmärksamhet
 • Konkreta tips om hur du ska tänka kring mediaplanering utifrån attention data
 • Insikter om hur ni kan behöva uppdatera er varumärkesprofil
 • Guidelines om annonsdesign

This path is for:

Denna path passar:

För dig som på något sätt arbetar med digital annonsering.

Oavsett om du är ansvarig för mediaköp, annonsdesign eller helheten så är detta en viktig pusselbit i din kunskap för att uppnå högre effekt.

 • Ansvarig marknadskommunikation
 • Marknadschef
 • Varumärkeschef
 • Ansvarig digital marknadsföring
 • Ansvarig mediaköp

Path Overview

Introduktion till attention-mätningar

I första modulen går vi igenom grunderna för attention-mätning och börjar med att titta på kommunikationspsykologi. Detta för att förstå attention i en större kontext av hur människor påverkas av annonser. Därefter går vi in mer i detalj på just attention-data och vad det innebär.

Introduktion till attention och annonseffekt

9
lessons
46
min

Lär dig vad som är nytt med attention mätning och vilka implikationer det får för digital annonsering.

Psykologin bakom marknadskommunikation

15
lessons
61
min

Lär dig hemligheterna bakom marknadskommunikation som skapar effekt.

Attention och mediainvesteringar

I andra modulen gräver vi djupare i hur ni måste anpassa er mediaplan för att optimera på attention-data utifrån era behov. Det är bara en kurs och den är rätt så kort men det är dock mer jobb för dig att börja sätta upp fixation och tittids-bedömningar i er mediaplan. Så mer jobb för dig. Så kör igång med kursen och sen skapa mediaplanen. Du hittar nedladdningsbar fil inne i kursen.

Val av digitala kanaler baserat på attention

3
lessons
16
min

Lär dig att utvärdera och optimera era mediaköp utifrån insikter från attentiondata.

Attention och varumärkesstrategi

Här går vi på djupet kring varumärkesstrategi. Och på samma sätt som för modul 2 så går det lätt att lyssna igenom, men det är desto svårare att göra jobbet.

Så kolla igenom och sätt sen tänderna i era riktlinjer för hur ni använder ert varumärke och se om det klarar av att kommuniceras på två sekunder.

Tvåsekundersvarumärket

6
lessons
21
min

Lär dig att optimera ert varumärkesarbete för korta, low-attention annonser.

Attention och annonsdesign

Äntligen är vi framme vid annonsdesign. Det är här ni verkligen får effektökningar. Om ni följer riktlinjerna. Vi börjar med kursen som är speciellt framtagen för att hantera annonsplaceringar som enbart har ca 2 sekunder i fixationstid. Det är många placeringar inom digitala medier som ligger här så det gäller att verkligen lyckas med denna design.

I den andra kursen får ni en generell guide kring hur annonsering skapar uppmärksamhet.

Här går vi vidare från den korta reflexiva uppmärksamheten till att också snacka om selektiv uppmärksamhet och intresse.

Tvåsekundersannonsen

9
lessons
30
min

Lär dig att lyckas med low-attention annonsering.

Kommunikation som fångar uppmärksamhet

6
lessons
22
min

Lär dig psykologin bakom kommunikation som får era kunder att inte kunna missa titta bort.

How to use paths

Module 1: 

Introduktion till attention-mätningar

För första gången sen den digitala eran började har vi svart på vitt hur länge kunder faktiskt tittar på era annonser. Det kan vara skrämmande läsning. Nu går tåget för attention-anpassning av annonser och varumärken. Möjligheterna med att ligga i framkant är stora. Riskerna med att inte göra det är större.

Nycklarna bakom framgångsrik marknadskommunikation ligger i huvudet på kunden. Om vi kan förstå hur kunden påverkas av kommunikation kan vi också i högre utsträckning lista ut varför viss kommunikation lyckas bättre eller sämre. I denna kurs får du en genomgång av psykologin bakom kommunikation när kursledaren Erik Modig presenterar Påverkansmatrisen från sin vinnande bok Bang for the Buck.

Du får en fördjupad förståelse av psykologin bakom effektiv marknadskommunikation. Framför allt får du vokabulär för att prata och diskutera om olika effekter och begrepp som är helt avgörande för att förstå varför viss kommunikation lyckas eller ej.

I första modulen går vi igenom grunderna för attention-mätning och börjar med att titta på kommunikationspsykologi. Detta för att förstå attention i en större kontext av hur människor påverkas av annonser. Därefter går vi in mer i detalj på just attention-data och vad det innebär.

I första modulen går vi igenom grunderna för attention-mätning och börjar med att titta på kommunikationspsykologi. Detta för att förstå attention i en större kontext av hur människor påverkas av annonser. Därefter går vi in mer i detalj på just attention-data och vad det innebär.

Module 2: 

Attention och mediainvesteringar

Oavsett hur stor budget ni lägger på annonsering så finns det vinster att hämta. För det första genom att analysera ens existerande köp och rensa bort eventuella dåliga placeringar och kanaler. För det andra genom att matcha rätt kanal och exponering med rätt annons och syfte. På så sätt får ni ut mer av er annonsering utan att behöva lägga mer i budget.

I andra modulen gräver vi djupare i hur ni måste anpassa er mediaplan för att optimera på attention-data utifrån era behov. Det är bara en kurs och den är rätt så kort men det är dock mer jobb för dig att börja sätta upp fixation och tittids-bedömningar i er mediaplan. Så mer jobb för dig. Så kör igång med kursen och sen skapa mediaplanen. Du hittar nedladdningsbar fil inne i kursen.

I andra modulen gräver vi djupare i hur ni måste anpassa er mediaplan för att optimera på attention-data utifrån era behov. Det är bara en kurs och den är rätt så kort men det är dock mer jobb för dig att börja sätta upp fixation och tittids-bedömningar i er mediaplan. Så mer jobb för dig. Så kör igång med kursen och sen skapa mediaplanen. Du hittar nedladdningsbar fil inne i kursen.

Module 3: 

Attention och varumärkesstrategi

För att lyckas med annonsering med kort exponeringstid behöver företag inte bara ändra annonserna, många behöver också ändra sina riktlinjer för sin varumärkesidentitet. På kort exponeringstid behöver identifieringen av varumärket ske blixtsnabbt och med låg uppmärksamhet. Kursen går igenom vad ni behöver överväga att se över och ändra för att öka effekten av er annonsering.

Här går vi på djupet kring varumärkesstrategi. Och på samma sätt som för modul 2 så går det lätt att lyssna igenom, men det är desto svårare att göra jobbet.

Så kolla igenom och sätt sen tänderna i era riktlinjer för hur ni använder ert varumärke och se om det klarar av att kommuniceras på två sekunder.

Här går vi på djupet kring varumärkesstrategi. Och på samma sätt som för modul 2 så går det lätt att lyssna igenom, men det är desto svårare att göra jobbet.

Så kolla igenom och sätt sen tänderna i era riktlinjer för hur ni använder ert varumärke och se om det klarar av att kommuniceras på två sekunder.

Outro

Module 4: 

Attention och annonsdesign

När över 80% av alla digitala annonser har en exponeringstid på runt 2 sekunder är det inte bara viktigt utan helt avgörande att varje företag vet hur de får ut så mycket som möjligt på kort exponeringstid. 

I denna kurs går vi igenom förutsättningarna och hur varje företag behöver anpassa sin annonsering.

En av de viktigaste kriterierna för att kommunikation ska få någon effekt är att målgruppen uppmärksammar den. Mänsklig uppmärksamhet är dock inte lätt att få och det finns många fallgropar som leder till att annonser inte syns. Här får du en genomgång av hur uppmärksamhet fungerar så att du kan se till att utforma er kommunikation så att den fångar, behåller och förlänger tiden era nuvarande och potentiella kunder tittar på den.

Du lär dig att verkligen förstå hur uppmärksamhet uppnås. Du får flertalet checklistor som kan användas för att hitta förbättringspotentialen i er existerande och framtida kommunikation.

Äntligen är vi framme vid annonsdesign. Det är här ni verkligen får effektökningar. Om ni följer riktlinjerna. Vi börjar med kursen som är speciellt framtagen för att hantera annonsplaceringar som enbart har ca 2 sekunder i fixationstid. Det är många placeringar inom digitala medier som ligger här så det gäller att verkligen lyckas med denna design.

I den andra kursen får ni en generell guide kring hur annonsering skapar uppmärksamhet.

Här går vi vidare från den korta reflexiva uppmärksamheten till att också snacka om selektiv uppmärksamhet och intresse.

Äntligen är vi framme vid annonsdesign. Det är här ni verkligen får effektökningar. Om ni följer riktlinjerna. Vi börjar med kursen som är speciellt framtagen för att hantera annonsplaceringar som enbart har ca 2 sekunder i fixationstid. Det är många placeringar inom digitala medier som ligger här så det gäller att verkligen lyckas med denna design.

I den andra kursen får ni en generell guide kring hur annonsering skapar uppmärksamhet.

Här går vi vidare från den korta reflexiva uppmärksamheten till att också snacka om selektiv uppmärksamhet och intresse.

Outro

Module 5: 

No items found.

Outro

Module 6: 

No items found.

Outro

Workshops

D-MarCom-Psych-W-1
2024-04-10
08:30-09:30

Workshop 1

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-2
2024-04-16
08:30-09:30

Workshop 2

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-3
2024-04-26
08:30-09:30

Workshop 3

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-4
2024-05-03
08:30-09:30

Workshop 4

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Examination

Tillvägagångssätt

Examinationen består av två olika delar som examineras samtidigt eller var för sig.

Flervalsfrågor

För det första kommer du att få en uppsättning av 20 st flervalsfrågor baserat på innehållet i de fyra modulerna. Frågorna har ett rätt svar utifrån fyra olika alternativ. Här behöver du få 15 rätt för att bli godkänd. Om du inte får det vid första tillfället kan du ta testet igen en vecka efteråt.

Inlämningsuppgift

Du behöver också genomföra en inlämningsuppgift som består av två moment med två uppgifter i vardera moment.

 1. Analys av beslutsfattande
  För det första ska du själv väljer ett bolag som du analyserar utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha på sin målgrupp för att lyckas med ett utsatt mål. Du anger vilket bolag, vilket mål de har och redogör för hur de ska uppnå det genom att koppla an till de olika begreppen i modul 1.

  För det andra kommer vi att ge dig ett bolag och ett specifikt mål som du ska analysera utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha för att lyckas med det uppsatta målet. Här ska du förklara utifrån de begrepp som presenteras i modul 1 vad kommunikationen skulle behöva uppnå.
 2. Analys av marknadskommunikation
  För det första vill vi att du väljer ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller liknande) och analyserar vilken möjlig effekt denna kommunikation bör ha på en definierad målgrupp.

  För det andra kommer vi att ge dig ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller likande) där vi vill att du analyserar möjlig effekt samt kommer med tre konkreta förbättringsförslag.

Hela inlämningsuppgiften bedömer vi tar ca 2 timmar och vardera analys ca 0,5 A4 i skrift, så totalt ca 2 A4 text.

Efter inlämning får du besked om du är godkänd. Om ej godkänd kommer krav på komplettering och då är du godkänd när den färdigställts. När båda delarna är klara får du ditt diplom.

Anmäl dig till examination genom att maila till: cecilia@marketinglevels.com

Examination

Approach

The examination consists of two different parts that are examined simultaneously or separately.

Multiple choice questions

Firstly, you will receive a set of 20 multiple choice questions based on the content of the four modules. The questions have one correct answer from four different options. Here you need to get 15 right to pass. If you don't get it right the first time, you can take the test again a week later.

Hand-in assignment

You will also have to complete an assignment consisting of two parts with two assignments in each part.

 1. Analysis of decision-making
  Firstly, you will choose a company to analyze based on the type of impact their communication would need to have on their target audience in order to achieve a set goal. You indicate which company, which goal they have and explain how they will achieve it by linking to the different concepts in module 1.

  Secondly, we will give you a company and a specific goal to analyze based on the type of impact their communication would need to have in order to achieve the set goal. Here you should explain, based on the concepts presented in Module 1, what the communication would need to achieve.
 2. Analysis of marketing communication
  Firstly, we want you to choose an example of marketing communication (an advertisement, an email or similar) and analyze the possible effect this communication should have on a defined target group.

  Secondly, we will give you an example of marketing communication (an advertisement, an email, or similar) where we want you to analyze the possible effect and come up with three concrete suggestions for improvement.

We estimate that the entire assignment will take about 2 hours and each analysis about 0.5 A4 in writing, so a total of about 2 A4 text.

After submission, you will be notified if you are approved. If not approved, you will be required to complete the work. When both parts are completed, you will receive your diploma.

Register for the examination by emailing: cecilia@marketinglevel