All Paths
All Paths
Diploma
Diplom
Coming soon

Varumärkesstrategi

Denna path går igenom varumärkesstrategi i tre olika moduler. Den första skapar en gemensam förståelse för varumärkesstrategi samt definierar en process för att utvärdera ert existerande varumärke. Andra modulen fokuserar på hur ni definierar er varumärkesposition och andra begrepp som ska styra hur vi ska uppfattas. Tredje modulen går igenom hur ni ska utvärdera er varumärkesidentitet.

Heading

Varumärket är en mycket viktig pusselbit för att säkerställa försäljning och marginal. Den definierar hur vi vill uppfattas för att motivera kunder, internt och andra stakeholders. En framgångsrik varumärkesstrategi skapar både kort- och långsiktiga möjligheter och framgång.

The ML Canvas.

In this path you get:

I denna path får du:

 • En genomgång av alla olika begrepp och aspekter inom varumärkesstrategi
 • En mall och process för att utvärdera er existerande varumärkesstrategi
 • Redskap för att definiera er varumärkesposition och andra koncept som utgörs hur ni vill uppfattas
 • Verktyg för att utvärdera er varumärkesidentitet och de olika varumärkeselement som utgör denna
 • Underlag för en dialog om ni som företag behöver utvärdera er varumärkesstrategi och i sådana fall hur och hur mycket det bör kosta.

Att skapa en varumärkesstrategi innebär en kreativ process. Vissa delar av kreativa på slides, andra genom att faktiskt designa olika varumärkeselement. Denna kurs fokuserar det som görs på slides. Att designa era varumärkeselement ska en designer göra. Kursen går dock igenom hur ni ska beställa dessa samt hur ni utvärderar designerns leverans.

This path is for:

Denna path passar:

För dig som är ansvarig för eller arbetar med ditt företags varumärkesstrategi. Du söker mer kunskap, inspiration och konkreta verktyg för att uppdatera ett existerande varumärke eller definiera en ny strategi.

Varumärkesansvarig

 • Marknadschefer/ansvariga
 • Kommunikationschefer/ansvariga
 • Affärsutvecklingschefer/affärsutvecklare
 • Produktchefer/ägare
 • VD/entreprenörer/företagsledning

Path Overview

Utvärdering

För det första måste vi veta i vilken omfattning vår varumärkesstrategi måste uppdateras. Därför måste vi sätta en gemensam vokabulär om vad som är vad inom varumärkesstrategi.

Vi inleder med en kurs som går igenom de olika beståndsdelarna inom varumärkesstrategi. Därefter genomför vi en övning med femton frågor som får er att utvärdera er varumärkesstrategi.

Om ni inte har någon strategi så kan ni hoppa över den andra kursen nedan och börja med ett tomt blad.

Introduktion till varumärkesstrategi

11
lessons
42
min

Lär dig beståndsdelarna och valen ni behöver göra för att skapa en framgångsrik varumärkesstrategi.

Så utvärderar ni er varumärkesstrategi

8
lessons
18
min

Så utvärderar du er varumärkesstrategi lever upp till best practice

Position och andra koncept

Efter första modulen så finns det massvis med olika begrepp inom varumärkesstrategi som syftar till att definiera och förtydliga hur ni ska uppfattas.

I denna del går vi in på ett av de vanligaste i form av varumärkesposition. Vi går igenom vad som är en bra varumärkesposition samt hur denna definieras och realiseras.

Därefter reflekterar vi kring övriga begrepp som vi också kan behöva för att förtydliga vilka vi är och hur vi vill uppfattas.

Så definierar ni er varumärkesposition

8
lessons
30
min

Lär dig processen för att framgångsrikt kunna definiera er varumärkesposition.

Identitet

En varumärkesposition kommer aldrig att kunna kommuniceras om ett företag inte har varumärkesidentiteten som kommunicerar den.

Därmed är valet av varumärkeselement av stor vikt. I denna kurs går vi igenom hur du definierar och utvärderar era varumärkeselement.

Så utvärderar ni er varumärkesidentitet

10
lessons
32
min

Lär dig hur du definierar och utvärderar varumärkesidentitet.

How to use paths

Module 1: 

Utvärdering

Företag har ett varumärke vare sig de vill eller ej. Varumärket finns i huvudet på kunderna och andra stakeholders. Valet att aktivt försöka påverka och stärka det varumärket kallas varumärkesstrategi och handlar om allt från företagsnamn, logga, symboler till att definiera vad kunder ska tänka och känna när de utsätts för varumärket. Det finns massvis med olika koncept och begrepp inom just varumärkesstrategi så denna kurs reder ut de begreppen så att du bättre kan bedöma vad som är ert nästa steg för att skapa en bättre varumärkesstrategi.

Du lär dig grunderna inom varumärkesstrategi genom att du får lära dig innebörden av alla de olika begrepp som finns inom varumärkesstrategi. Du lär dig vad som är viktigt och mindre viktigt att definiera och vad som är slutmålet med en framgångsrik varumärkesstrategi.

Det är ibland svårt att veta exakt hur bra ens varumärkesstrategi faktiskt är. Det är flera olika användningsområden och mål som ett varumärke ska bidra till och det är lätt att förlora fokus och därmed också förlora potentiell effekt. Varumärkesstrategier behöver även uppdateras över åren. Därmed gör denna kurs just det, den lär dig att utvärdera er existerande varumärkesstrategi utifrån fem olika områden som varumärket ska leverera mot.

Du lär dig att utvärdera en befintlig varumärkesstrategi. Du får konkreta frågor och övningar som du själv eller tillsammans med kollegor utvärderar er på. Efter kursen kan du agera på de insikter du fått genom de olika frågorna och övningarna så att du kan sätta en handlingsplan för att förbättra er varumärkesstrategi.

För det första måste vi veta i vilken omfattning vår varumärkesstrategi måste uppdateras. Därför måste vi sätta en gemensam vokabulär om vad som är vad inom varumärkesstrategi.

Vi inleder med en kurs som går igenom de olika beståndsdelarna inom varumärkesstrategi. Därefter genomför vi en övning med femton frågor som får er att utvärdera er varumärkesstrategi.

Om ni inte har någon strategi så kan ni hoppa över den andra kursen nedan och börja med ett tomt blad.

För det första måste vi veta i vilken omfattning vår varumärkesstrategi måste uppdateras. Därför måste vi sätta en gemensam vokabulär om vad som är vad inom varumärkesstrategi.

Vi inleder med en kurs som går igenom de olika beståndsdelarna inom varumärkesstrategi. Därefter genomför vi en övning med femton frågor som får er att utvärdera er varumärkesstrategi.

Om ni inte har någon strategi så kan ni hoppa över den andra kursen nedan och börja med ett tomt blad.

Module 2: 

Position och andra koncept

Vad kunder och andra stakeholders tänker och känner när de exponeras för ert varumärke kallas varumärkesposition. Att aktivt styra den uppfattningen är en viktig del för varumärkesstrategin. I denna kurs lär du dig utmaningarna och möjligheterna med hur ni definierar en varumärkesposition. Kursen går igenom steg för steg olika ställningstaganden ni behöver göra för att hitta en position som både är fördelaktig, unik och som ni kan leverera.Du lär dig att definiera en varumärkesposition som kommer att bidra till både affärs-, marknads-, och företagsstrategi. 

Du lär dig att resonera kring en rad olika ställningstaganden företag behöver göra inom varumärkespositionering samt alla grundbegrepp som är viktiga att ha koll på. Efter kursen ska du kunna leda en process för att ta fram och definiera en varumärkesposition.

Efter första modulen så finns det massvis med olika begrepp inom varumärkesstrategi som syftar till att definiera och förtydliga hur ni ska uppfattas.

I denna del går vi in på ett av de vanligaste i form av varumärkesposition. Vi går igenom vad som är en bra varumärkesposition samt hur denna definieras och realiseras.

Därefter reflekterar vi kring övriga begrepp som vi också kan behöva för att förtydliga vilka vi är och hur vi vill uppfattas.

Efter första modulen så finns det massvis med olika begrepp inom varumärkesstrategi som syftar till att definiera och förtydliga hur ni ska uppfattas.

I denna del går vi in på ett av de vanligaste i form av varumärkesposition. Vi går igenom vad som är en bra varumärkesposition samt hur denna definieras och realiseras.

Därefter reflekterar vi kring övriga begrepp som vi också kan behöva för att förtydliga vilka vi är och hur vi vill uppfattas.

Module 3: 

Identitet

Ett företags varumärkesidentitet definierar vad det heter, hur det ser ut samt dess tonalitet. Det är därför väldigt viktigt att denna identitet är tydlig och hjälper företaget att skapa fördelaktiga uppfattningar om sig hos kunder och andra stakeholders. I arbetet med identitet står företag dock inför en rad utmaningar. Exempelvis i vilken utsträckning som identiteten ska sticka ut vägt mot i vilken utsträckning den ska passa in. Detta och liknande ställningstaganden går kursen igenom så att du kan känna dig trygg i att utvärdera de möjligheter och utmaningar er nuvarande identitet har.

Du lär dig att definiera och utvärdera varumärkesidentiteter. Du får en rad modeller och övningar som handlar om att resonera kring olika vägval gällande identitet och de olika begrepp och koncept som ingår i identitetsarbetet.

En varumärkesposition kommer aldrig att kunna kommuniceras om ett företag inte har varumärkesidentiteten som kommunicerar den.

Därmed är valet av varumärkeselement av stor vikt. I denna kurs går vi igenom hur du definierar och utvärderar era varumärkeselement.

En varumärkesposition kommer aldrig att kunna kommuniceras om ett företag inte har varumärkesidentiteten som kommunicerar den.

Därmed är valet av varumärkeselement av stor vikt. I denna kurs går vi igenom hur du definierar och utvärderar era varumärkeselement.

Outro

Module 4: 

No items found.

Outro

Module 5: 

No items found.

Outro

Module 6: 

No items found.

Outro

Workshops

D-MarCom-Psych-W-1
2024-04-10
08:30-09:30

Workshop 1

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-2
2024-04-16
08:30-09:30

Workshop 2

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-3
2024-04-26
08:30-09:30

Workshop 3

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-4
2024-05-03
08:30-09:30

Workshop 4

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Examination

Tillvägagångssätt

Examinationen består av två olika delar som examineras samtidigt eller var för sig.

Flervalsfrågor

För det första kommer du att få en uppsättning av 20 st flervalsfrågor baserat på innehållet i de fyra modulerna. Frågorna har ett rätt svar utifrån fyra olika alternativ. Här behöver du få 15 rätt för att bli godkänd. Om du inte får det vid första tillfället kan du ta testet igen en vecka efteråt.

Inlämningsuppgift

Du behöver också genomföra en inlämningsuppgift som består av två moment med två uppgifter i vardera moment.

 1. Analys av beslutsfattande
  För det första ska du själv väljer ett bolag som du analyserar utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha på sin målgrupp för att lyckas med ett utsatt mål. Du anger vilket bolag, vilket mål de har och redogör för hur de ska uppnå det genom att koppla an till de olika begreppen i modul 1.

  För det andra kommer vi att ge dig ett bolag och ett specifikt mål som du ska analysera utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha för att lyckas med det uppsatta målet. Här ska du förklara utifrån de begrepp som presenteras i modul 1 vad kommunikationen skulle behöva uppnå.
 2. Analys av marknadskommunikation
  För det första vill vi att du väljer ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller liknande) och analyserar vilken möjlig effekt denna kommunikation bör ha på en definierad målgrupp.

  För det andra kommer vi att ge dig ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller likande) där vi vill att du analyserar möjlig effekt samt kommer med tre konkreta förbättringsförslag.

Hela inlämningsuppgiften bedömer vi tar ca 2 timmar och vardera analys ca 0,5 A4 i skrift, så totalt ca 2 A4 text.

Efter inlämning får du besked om du är godkänd. Om ej godkänd kommer krav på komplettering och då är du godkänd när den färdigställts. När båda delarna är klara får du ditt diplom.

Anmäl dig till examination genom att maila till: cecilia@marketinglevels.com

Examination

Approach

The examination consists of two different parts that are examined simultaneously or separately.

Multiple choice questions

Firstly, you will receive a set of 20 multiple choice questions based on the content of the four modules. The questions have one correct answer from four different options. Here you need to get 15 right to pass. If you don't get it right the first time, you can take the test again a week later.

Hand-in assignment

You will also have to complete an assignment consisting of two parts with two assignments in each part.

 1. Analysis of decision-making
  Firstly, you will choose a company to analyze based on the type of impact their communication would need to have on their target audience in order to achieve a set goal. You indicate which company, which goal they have and explain how they will achieve it by linking to the different concepts in module 1.

  Secondly, we will give you a company and a specific goal to analyze based on the type of impact their communication would need to have in order to achieve the set goal. Here you should explain, based on the concepts presented in Module 1, what the communication would need to achieve.
 2. Analysis of marketing communication
  Firstly, we want you to choose an example of marketing communication (an advertisement, an email or similar) and analyze the possible effect this communication should have on a defined target group.

  Secondly, we will give you an example of marketing communication (an advertisement, an email, or similar) where we want you to analyze the possible effect and come up with three concrete suggestions for improvement.

We estimate that the entire assignment will take about 2 hours and each analysis about 0.5 A4 in writing, so a total of about 2 A4 text.

After submission, you will be notified if you are approved. If not approved, you will be required to complete the work. When both parts are completed, you will receive your diploma.

Register for the examination by emailing: cecilia@marketinglevel