All Paths
All Paths
Diploma
Diplom
Coming soon

Kommersiell strateg

Bli en strategisk mastermind genom sju moduler. Varje modul kommer gradvis att bygga upp din strategiska förståelse samt din förmåga att skapa underlag för att hålla och leda strategiska diskussioner internt. Vi går från analys till tydligt fokus på olika strategier för att till sist avsluta med taktisk planering.

Heading

Vad driver dina kunder till köp och hur skapar du en tillväxtstrategi som tar dig in i framtiden? Detta program ger dig insikter och verktyg så att du kan analysera, planera och effektivisera er marknadsföring.

The ML Canvas.

In this path you get:

I denna path får du:

 • Stategisk kompetens så att du kan ta ett helhetsgrepp kring hur marknad, sälj och kommunikation driver tillväxt
 • Förståelse för hur du presenterar och visa värdet av olika marknadsinsatser och hur din ledning ska prioritera i frågor rörande marknadsföring
 • Värdefulla insikter i hur digital tillväxt skapas
 • Verktyg så att du kan bygga en långsiktig varumärkesstrategi
 • Lär ut hur du kan driva på performance marketing och en transformation mot mer effektiv försäljning online
 • En tydlig handlingsplan för vilka olika strategier som krävs för att växa samt hur ni ska utvärdera dem och vad som krävs för att du ska lyckas inom vardera av dem
 • Kompetens att bli ett viktigt bollplank för hur ni som företag ska bli mer resultatorienterade

This path is for:

Denna path passar:

Du vill ta ytterligare ett steg i karriären inom marknadsföring och försäljning. Du kanske har eller siktar på en chefsroll inom marknad, sälj eller kommunikation och vill ha nya insikter samt tydligare ramverk för hur alla olika delar inom marknadsföring hänger samman samt hur du får ut mest av vardera del. Du är resultatfokuserad och vill veta vad som verkligen driver er tillväxt och du vill vara en inspiratör internt.

 • Marknadschefer/ansvariga
 • Kommunikationschefer/ansvariga
 • Affärsutvecklingschefer/affärsutvecklare
 • Produktchefer/ägare

Path Overview

Resultatanalys

För att kunna sätta långsiktiga strategier och optimera kortsiktig taktik behöver vi förstå hur vi presterar. Detta gör vi genom olika resultatanalyser. I den första kursen går vi in på vad som är en Growth Funnel samt hur man definierar den. Det ger oss tydlighet på vad det är som skapar tillväxt. Vi diskuterar även utmaningarna när man behöver ha flera olika Growth Funnels och hur prioriteringar måste göras.

I kurs två går vi igenom olika system för att organisera marknadsföringsmått. Anledningen är att vi ska se till att vi inte missat något viktigt mått i vår Growth Funnel eller för framtida analyser. Känner du att du redan har koll på mått så kan du direkt gå vidare.

Därefter sätter vi tänderna i en av de svåraste kurserna som går in på hur du ska organisera era specifika marknadsföringsmått och knyta dem till företagets mål och strategier. Det är svårt för att det lätt blir komplext och därmed behöver vi både ta in information från olika källor samt också våga prioritera. När vi väl har det på plats skapar det mycket värde och tydlighet.

Så definierar du er Growth Funnel

5
lessons
18
min

Lär dig att välja ut de KPIer som definierar er tillväxt.

Orientering bland marknadsföringsmått

12
lessons
35
min

Lär dig att bättre förstå, mäta och använda olika typer av marknadsföringsmått.

Organisera marknadsföringsmått

8
lessons
25
min

Lär dig att välja, prioritera och presentera rätt KPIer för att öka interna förståelsen för marknadsföring.

Marknads- och kundanalys

När vi väl har förstått resultatet kan vi börja dra slutsatser om varför vi presterar som vi gör och vad som ska behöva göras för att förbättra det. Svaret på tillväxt handlar då ofta om vår förståelse av marknaden och de kunder som vi har och vill ha i framtiden.

Därmed jobbar vi vidare med marknads- och kundanalys för att se till att vi inte har missat något viktigt gällande vår roll på marknaden och för våra kunder.

Introduktion till marknadsanalys

3
lessons
7
min

Lär dig vilka verktyg och modeller som finns för att analysera er marknad.

Introduktion till kundanalys

3
lessons
5
min

Lär dig vilka verktyg och modeller som finns för att analysera era kunder.

Marknadstrategi

När vi väl har analyserat marknaden och kunderna så gäller det att sätta en marknadsstrategi. Det är här vi utvärderar olika marknader och segment och tydligt säger vilka som är av högsta prioritet.

För att sätta marknadsstrategin i en kontext inleder vi med två kurser om introduktion och utvärdering av era strategier. Där får du en överblick av de olika typerna av strategier och får i uppgift att utvärdera vad ni har idag och vad som kan behöva definieras.

Därefter går vi in på hur du skapar en marknadsstrategi. Det är en lite klurig uppgift i och med att den sätter fingret på utmaningen med hur vi strukturerar våra marknader och segment. När väl den är klar går vi in på hur du skapar en tillväxtplan.

Introduktion till strategi

7
lessons
22
min

Lär dig vilka olika strategier som ingår inom marknadsföring och hur de hjälper dig till framgång.

Strategisk utvärdering

3
lessons
8
min

Lär dig att gå igenom och utvärdera vilka strategier ni har samt vilka som kommer att krävas för att ni ska lyckas.

Så skapar ni en tillväxtplan

8
lessons
24
min

Lär dig att skriva en tillväxtplan. Flera olika mallar och övningar.

Så skapar du en marknadsstrategi

11
lessons
50
min

Få en komplett guide till hur du skapar en marknadsstrategi som fokuserar på tillväxt.

Varumärkesstrategi

Varumärket är ett av de bästa verktygen företag har för att säkerställa långsiktig tillväxt. Dessvärre kräver det stora investeringar för att bygga upp det. För att göra det så effektivt som möjligt behövs en tydlig varumärkesstrategi.

Därmed går vi här igenom hur du kan utvärdera er varumärkesstrategi för att hitta svagheter och möjligheter.

Så utvärderar ni er varumärkesstrategi

8
lessons
18
min

Så utvärderar du er varumärkesstrategi lever upp till best practice

Marknadsföringsstrategi

Det är i marknadsföringsstrategin mycket av det strategiska arbetet görs. Framförallt görs utvärdering och prioritering i form av hur budgeten ska sättas och fördelas. Här kan bolag vinna mycket om de får alla val rätt.

Här går vi därmed igenom hur du skriver en marknadsföringsstrategi. Vi går på djupet med några av de svåraste avvägningarna som bolag har när det kommer till hur de ska prioritera sina investeringar.

Så skapar ni en marknadsföringsstrategi

8
lessons
32
min

Lär dig att ta fram en marknadsföringsstrategi som skapar fokus och tillväxt.

Beräkning av marknadsföringsbudgeten

2
lessons
12
min

Lär dig olika metoder för att beräkna storleken på er marknadsföringsbudget.

Marknadsföra brett eller smalt?

4
lessons
16
min

Lär dig att resonera och hitta rätt väg när det kommer till att marknadsföra sig brett eller smalt.

Att balansera marknadsföringsinvesteringar

6
lessons
36
min

Lär dig att resonera och hitta rätt väg när det kommer till korta och långsiktiga investeringar.

Taktiska planer & effekt

Ingenting händer om vi inte gör det. Därmed har vi taktiska planer som säkerställer att saker faktiskt dokumenteras och struktureras på rätt sätt.

I första kursen gör vi en utvärdering av de olika taktiska områdena som ni har idag för att se vilka som kanske är underutvecklade. Därefter går vi igenom olika strukturer som används för att planera och utvärdera olika taktiska aktiviteter. Dessa sätts sen tillsammans med de som är ansvarig för varje område.

Hur man strukturerar taktiska planer

8
lessons
31
min

Lär dig såväl enkla som mer avancerade taktiska planer för att planera och utvärdera olika aktiviteter.

Analys av användarupplevelsen

5
lessons
22
min

Lär dig att analysera och förbättra era kunders användarupplevelse.

Utvärdering av marknadskommunikation

6
lessons
28
min

Lär dig att resonera och analysera effekterna av marknadskommunikation på ett strukturerat sätt.

Introduktion till försäljningspsykologi

6
lessons
30
min

Lär dig hemligheterna bakom framgångsrik försäljning.

How to use paths

Module 1: 

Resultatanalys

För att lyckas med tillväxt är det avgörande att hålla fokus på ett fåtal mått. Dessa ska vara de som är av störst vikt för er tillväxt, samt att de bildar en kedja av effekter som mäter er framgång genom hela kundresan. En sådan sammanställning kallas Growth Funnel och denna kurs vägleder dig hur du skapar din. 

Kursen lär dig att sätta samman en egen Growth Funnel samt utvärdera vilka mått som ska vara med i den. Du lär dig att resonera kring för- och nackdelar med att välja olika mått. Kursledaren Erik Modig förklarar också vanliga utmaningar företag möter när de sätter samman sin Growth Funnel samt hur ni hanterar dessa.

Det finns näst intill oändliga mått inom marknadsföring, vilket oftast leder till förvirring eller att man tappar fokus på vad som är viktigt. Denna kurs orienterar dig bland mått och olika strukturer och system för att kategorisera olika typer av mått. 

Kursen går igenom flertalet mått för att ge dig ett brett perspektiv på vad som mäts inom marknadsföring. Måtten struktureras utifrån olika system för att erbjuda dig olika möjligheter att själv välja sätt att visa upp och förklara varför ni mäter det ni gör.

Marknadsföring ses ofta som lite luddigt och ibland svårt att förstå exakt hur det bidrar till tillväxt. Detta är för att marknadsföringsmått oftast inte länkas tydligt till tillväxt eller andra mål för företaget. Denna kurs förklarar hur du förklarar och illustrerar genom att använda rätt mått.

Kursen lär dig att strukturera olika typer av marknadsföringsmått och skapa logiska samband från investering till effekt. 

Kursen visar hur du kopplar marknad med sälj och slutligen ledningens mål. Efter att ha jobbat igenom övningarna i kursen får du praktiska slides som du kan använda i din presentation internt och externt för att visa hur marknadsföring bidrar till företagets framgång.

För att kunna sätta långsiktiga strategier och optimera kortsiktig taktik behöver vi förstå hur vi presterar. Detta gör vi genom olika resultatanalyser. I den första kursen går vi in på vad som är en Growth Funnel samt hur man definierar den. Det ger oss tydlighet på vad det är som skapar tillväxt. Vi diskuterar även utmaningarna när man behöver ha flera olika Growth Funnels och hur prioriteringar måste göras.

I kurs två går vi igenom olika system för att organisera marknadsföringsmått. Anledningen är att vi ska se till att vi inte missat något viktigt mått i vår Growth Funnel eller för framtida analyser. Känner du att du redan har koll på mått så kan du direkt gå vidare.

Därefter sätter vi tänderna i en av de svåraste kurserna som går in på hur du ska organisera era specifika marknadsföringsmått och knyta dem till företagets mål och strategier. Det är svårt för att det lätt blir komplext och därmed behöver vi både ta in information från olika källor samt också våga prioritera. När vi väl har det på plats skapar det mycket värde och tydlighet.

För att kunna sätta långsiktiga strategier och optimera kortsiktig taktik behöver vi förstå hur vi presterar. Detta gör vi genom olika resultatanalyser. I den första kursen går vi in på vad som är en Growth Funnel samt hur man definierar den. Det ger oss tydlighet på vad det är som skapar tillväxt. Vi diskuterar även utmaningarna när man behöver ha flera olika Growth Funnels och hur prioriteringar måste göras.

I kurs två går vi igenom olika system för att organisera marknadsföringsmått. Anledningen är att vi ska se till att vi inte missat något viktigt mått i vår Growth Funnel eller för framtida analyser. Känner du att du redan har koll på mått så kan du direkt gå vidare.

Därefter sätter vi tänderna i en av de svåraste kurserna som går in på hur du ska organisera era specifika marknadsföringsmått och knyta dem till företagets mål och strategier. Det är svårt för att det lätt blir komplext och därmed behöver vi både ta in information från olika källor samt också våga prioritera. När vi väl har det på plats skapar det mycket värde och tydlighet.

Module 2: 

Marknads- och kundanalys

Anledningen till varför företag lyckas med sin marknadsföring eller ej beror i hög utsträckning på förståelsen för företagets marknad. Denna kurs sammanfattar vilka olika analyser som behöver göras för att öka förståelsen och därmed också öka sannolikheten för framgång.

Kursen lär dig varför och vad du skulle tjäna på att genomföra analyser av segmentering, stakeholders, marknadsstruktur, kategoristruktur och konkurrens. Du lär dig när de olika analyserna är av störst vikt så att du kan bedöma vad som är viktigast för er.

Förmågan att förstå kunden är avgörande för att kunna marknadsföra produkter och erbjudanden. Denna kurs går igenom vilka olika typer av kundanalyser som finns och deras för- och nackdelarna.

Du lär dig vilka olika typer av kundanalyser som finns och när vilken av dessa är viktig att göra. Det ger dig förståelse kring vad som behöver göras för att verkligen förstå kunderna samt vad som krävs för att verkligen bli bra på det.

När vi väl har förstått resultatet kan vi börja dra slutsatser om varför vi presterar som vi gör och vad som ska behöva göras för att förbättra det. Svaret på tillväxt handlar då ofta om vår förståelse av marknaden och de kunder som vi har och vill ha i framtiden.

Därmed jobbar vi vidare med marknads- och kundanalys för att se till att vi inte har missat något viktigt gällande vår roll på marknaden och för våra kunder.

När vi väl har förstått resultatet kan vi börja dra slutsatser om varför vi presterar som vi gör och vad som ska behöva göras för att förbättra det. Svaret på tillväxt handlar då ofta om vår förståelse av marknaden och de kunder som vi har och vill ha i framtiden.

Därmed jobbar vi vidare med marknads- och kundanalys för att se till att vi inte har missat något viktigt gällande vår roll på marknaden och för våra kunder.

Module 3: 

Marknadstrategi

En av de mest eftersökta kompetenserna i dag är marknadsföringsstrategi. Det är dock ett område som ofta är dåligt definierat och innehåller luckor. Denna kurs går igenom alla olika delar för att ge dig en komplett bild och förståelse.

Du lär dig att förstå strategier inom marknadsföring och affärsutveckling. Du får en övergripande genomgång av vad olika strategier innehåller och varför du måste ha koll på dem.

Inom marknadsföring finns det flertalet olika strategier som leder till tillväxt och förmågan att vinna över sina konkurrenter. För att lyckas behöver företag dock sätta en strategisk riktning. Denna kurs går igenom olika strategiska riktningar för att vinna mot konkurrenter så att du kan analysera vad just ni behöver göra för att öka er sannolikhet att bli mer framgångsrika.

Du lär dig att utvärdera strategier inom affärsutveckling och öka din förmåga att diskutera och sätta strategier för tillväxt.

Företag har oftast tillväxtmål och därmed är det viktigt att förstå hur en tillväxtplan skapas och presenteras. I denna kurs får du en rad olika mallar och övningar som baseras utifrån olika sätt att strukturerar er tillväxt på. Genom att du lär dig att bryta ned er tillväxt på marknader, segment, KPI:er, kanaler eller aktiviteter får du en bred förståelse av olika tillvägagångssätt och kan därmed kombinera dem på bästa sätt.

Du lär dig flera olika sätt att strukturera en tillväxtplan. Det innebär att du framöver kommer att kunna bryta ned er tillväxt på ett lättförståeligt sätt för både dig själv och dina kollegor. Det innebär att ni enklare kan utvärdera om era mål är rimliga samt hur ni kan anpassa framtida planer.

Här lär du dig att steg för steg skapa en marknadsstrategi som fokuserar på tillväxt. Du genomför övningar utifrån en tydlig mall för att bygga just er strategi bit för bit. Genom att koppla samman segmentering med marknadsstrategi får du en tydlig kedja som kopplar samman marknads- och kundsegment med målsättning, marknadsposition och värdeerbjudanden. Här skapar du tydlighet som kommer att gynna ert arbete i hela företaget samt med externa aktörer.

Du lär dig stegen som krävs för att färdigställa eller uppdatera en marknadsstrategi. Du lär dig att jobba praktiskt med övningar och mallar så att du får kompetensen att genomföra det på egen hand. Kursen kräver en del eftertanke och eget arbete om du har som ambition att skriva din egen marknadsstrategi. Annars fungerar den också utmärkt som inspiration.

När vi väl har analyserat marknaden och kunderna så gäller det att sätta en marknadsstrategi. Det är här vi utvärderar olika marknader och segment och tydligt säger vilka som är av högsta prioritet.

För att sätta marknadsstrategin i en kontext inleder vi med två kurser om introduktion och utvärdering av era strategier. Där får du en överblick av de olika typerna av strategier och får i uppgift att utvärdera vad ni har idag och vad som kan behöva definieras.

Därefter går vi in på hur du skapar en marknadsstrategi. Det är en lite klurig uppgift i och med att den sätter fingret på utmaningen med hur vi strukturerar våra marknader och segment. När väl den är klar går vi in på hur du skapar en tillväxtplan.

När vi väl har analyserat marknaden och kunderna så gäller det att sätta en marknadsstrategi. Det är här vi utvärderar olika marknader och segment och tydligt säger vilka som är av högsta prioritet.

För att sätta marknadsstrategin i en kontext inleder vi med två kurser om introduktion och utvärdering av era strategier. Där får du en överblick av de olika typerna av strategier och får i uppgift att utvärdera vad ni har idag och vad som kan behöva definieras.

Därefter går vi in på hur du skapar en marknadsstrategi. Det är en lite klurig uppgift i och med att den sätter fingret på utmaningen med hur vi strukturerar våra marknader och segment. När väl den är klar går vi in på hur du skapar en tillväxtplan.

Outro

Module 4: 

Varumärkesstrategi

Det är ibland svårt att veta exakt hur bra ens varumärkesstrategi faktiskt är. Det är flera olika användningsområden och mål som ett varumärke ska bidra till och det är lätt att förlora fokus och därmed också förlora potentiell effekt. Varumärkesstrategier behöver även uppdateras över åren. Därmed gör denna kurs just det, den lär dig att utvärdera er existerande varumärkesstrategi utifrån fem olika områden som varumärket ska leverera mot.

Du lär dig att utvärdera en befintlig varumärkesstrategi. Du får konkreta frågor och övningar som du själv eller tillsammans med kollegor utvärderar er på. Efter kursen kan du agera på de insikter du fått genom de olika frågorna och övningarna så att du kan sätta en handlingsplan för att förbättra er varumärkesstrategi.

Varumärket är ett av de bästa verktygen företag har för att säkerställa långsiktig tillväxt. Dessvärre kräver det stora investeringar för att bygga upp det. För att göra det så effektivt som möjligt behövs en tydlig varumärkesstrategi. Därmed går vi här igenom hur du kan utvärdera er varumärkesstrategi för att hitta svagheter och möjligheter.

Varumärket är ett av de bästa verktygen företag har för att säkerställa långsiktig tillväxt. Dessvärre kräver det stora investeringar för att bygga upp det. För att göra det så effektivt som möjligt behövs en tydlig varumärkesstrategi. Därmed går vi här igenom hur du kan utvärdera er varumärkesstrategi för att hitta svagheter och möjligheter.

Outro

Module 5: 

Marknadsföringsstrategi

Kursen går steg för steg igenom hur du sätter upp en marknadsföringsstrategi. Den går igenom hur du samlar ihop de olika strategiska initiativen från er affärs-, marknads-, varumärkes- och marknadskommunikationsstrategi så att ni skapar en tydlig helhet vilka olika strategiska initiativ och riktningar ni överväger. Därefter går den igenom hur du resonerar kring mål, budget, KPI:er ansvar och deadlines så att marknadsföringsstrategin ger dig och ledningen en tydlig bild av förväntningarna och planer framåt och de resurser som behövs för att förverkliga dem.

Du lär dig att sammanställa en marknadsföringsstrategi som utvärderar era olika strategiska initiativ samt fördelar målsättning, KPI:er, budget och ansvar. Du lär dig att skapa en strategisk struktur så att du kan resonera kring och presentera er marknadsföringsstrategi.

Hur mycket ska företag satsa på marknadsföring? Det finns inget rätt svar men det finns många olika metoder och benchmarks för att resonera sig fram till just ert. Kursen går igenom flera olika metoder samt vad företag kan förvänta sig för avkastning på sin marknadsföringsinvestering.

Du lär dig att resonera kring storlek på marknadsbudget samt förväntningar på när större eller mindre investeringar kommer att påverka er tillväxt.

En vanlig diskussion inom marknadsföring är om företag främst ska rikta in sig på existerande och andra intresserade kunder eller om det är bättre att sikta mycket brett för att säkerställa att fler kunder blir intresserade över tid. Det är självklart varken eller men det är ändå tydliga avvägningar som måste göras när det kommer till vilka satsningar som ska få budget samt hur man utvärderar dem. Kursen går igenom de olika avvägningar som måste göras samt de argument som finns för och emot att gå brett eller smalt.

Du lär dig vilka olika avvägningar som måste göras för att diskutera och besluta kring hur brett vs. smalt företag ska gå i sin marknadsföring. Du får kunskap för att föra och handleda diskussioner om hur företag ska satsa.

En stor utmaning för företag är att balansera mellan kort- och långsiktiga investeringar. Denna kurs går igenom de avvägningar som behöver göras och de datapunkter som stödjer det ena eller andra beslutet. Oftast handlar detta om fördelningen mellan fokus på sälj och varumärke. Kursen breddar den diskussionen så att det inte handlar om att ställa olika investeringar emot varandra utan mer om att värdera vad företaget kommer att tjäna mest på just nu. Du lär dig också om hur det ibland inte går att bevisa allt utifrån er egna data, utan du får lita på den kunskap som samlats genom åren om hur företag skapar tillväxt.

Du lär dig vilka olika avvägningar som måste göras för att säkerställa kort- vs. långsiktiga satsningar samt hur du ska resonera kring budgeten. Kursen lär dig även vilka olika typer av datakällor som behövs för att göra dessa avvägningar samt vilka datakällor som kanske har en tendens att alltid peka dig i en viss riktning. Kursen hjälper dig också med en rad olika verktyg för att genomföra dialoger kring marknadsbudget och hur den ska satsas.

Det är i marknadsföringsstrategin mycket av det strategiska arbetet görs. Framförallt görs utvärdering och prioritering i form av hur budgeten ska sättas och fördelas. Här kan bolag vinna mycket om de får alla val rätt.

Här går vi därmed igenom hur du skriver en marknadsföringsstrategi. Vi går på djupet med några av de svåraste avvägningarna som bolag har när det kommer till hur de ska prioritera sina investeringar.

Det är i marknadsföringsstrategin mycket av det strategiska arbetet görs. Framförallt görs utvärdering och prioritering i form av hur budgeten ska sättas och fördelas. Här kan bolag vinna mycket om de får alla val rätt.

Här går vi därmed igenom hur du skriver en marknadsföringsstrategi. Vi går på djupet med några av de svåraste avvägningarna som bolag har när det kommer till hur de ska prioritera sina investeringar.

Outro

Module 6: 

Taktiska planer & effekt

För att få ut så mycket som möjligt av alla marknadsaktiviteter handlar det om att planera, utvärdera och optimera. Utmaningen är att olika aktiviteter och taktiska områden inom marknadsföring kräver olika typer av planer. Därmed går vi här igenom en rad olika taktiska planer så att du kan hitta vilken som är bäst för er.

Du lär dig att planera och utvärdera era olika taktiska aktiviteter. På sikt kommer det leda till större tydlighet, fokus och effektivitet.

Nöjda kunder är lönsamma kunder. Därmed är förmågan att analysera användarupplevelsen en viktig nyckel till både försäljning och vinst. Genom att på ett systematiskt sätt gå igenom vilka förbättringar som kan göras skapar du förutsättningarna för en upplevelse som är både smidigare, mer effektiv och mer inspirerande.

Du lär dig verktyg och en process för att analysera kundupplevelser. Du blir bra på att hitta förbättringspotential samt utvärdera vilka olika förändringar som är viktigast att göra.

Här får du överlevnadsguiden till att förstå och analysera marknadskommunikation. Kursen presenterar en tydlig struktur för de olika aspekter som påverkar framgången av olika typer av marknadskommunikation. Därmed kommer du att både förstå samt kunna optimera effekten av era marknadskommunikationsinvesteringar.

Du lär dig att utvärdera marknadskommunikation. Framför allt får du verktyg för att med kollegor eller byråer diskutera varför vissa kampanjer fungerar bättre eller sämre samt vad lösningarna kan vara.

Förmågan att sälja till intresserade kunder är viktig. Förmågan att sälja till de som är lite tveksamma kan vara det som avgör om ett företag lyckas eller ej. Här får du en genomgång av psykologin bakom försäljning så att du kan utvärdera vilka försäljningstaktiker som kommer att ha störst påverkan.

Du lär dig att förstå kunden utifrån ett försäljningsperspektiv. Det innebär att du bättre kan förstå hur försäljningstaktik ska utformas för just ert bolag.

Ingenting händer om vi inte gör det. Därmed har vi taktiska planer som säkerställer att saker faktiskt dokumenteras och struktureras på rätt sätt.

I första kursen gör vi en utvärdering av de olika taktiska områdena som ni har idag för att se vilka som kanske är underutvecklade. Därefter går vi igenom olika strukturer som används för att planera och utvärdera olika taktiska aktiviteter. Dessa sätts sen tillsammans med de som är ansvarig för varje område.

Ingenting händer om vi inte gör det. Därmed har vi taktiska planer som säkerställer att saker faktiskt dokumenteras och struktureras på rätt sätt.

I första kursen gör vi en utvärdering av de olika taktiska områdena som ni har idag för att se vilka som kanske är underutvecklade. Därefter går vi igenom olika strukturer som används för att planera och utvärdera olika taktiska aktiviteter. Dessa sätts sen tillsammans med de som är ansvarig för varje område.

Outro

Workshops

D-MarCom-Psych-W-1
2024-04-10
08:30-09:30

Workshop 1

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-2
2024-04-16
08:30-09:30

Workshop 2

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-3
2024-04-26
08:30-09:30

Workshop 3

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-4
2024-05-03
08:30-09:30

Workshop 4

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Examination

Tillvägagångssätt

Examinationen består av två olika delar som examineras samtidigt eller var för sig.

Flervalsfrågor

För det första kommer du att få en uppsättning av 20 st flervalsfrågor baserat på innehållet i de fyra modulerna. Frågorna har ett rätt svar utifrån fyra olika alternativ. Här behöver du få 15 rätt för att bli godkänd. Om du inte får det vid första tillfället kan du ta testet igen en vecka efteråt.

Inlämningsuppgift

Du behöver också genomföra en inlämningsuppgift som består av två moment med två uppgifter i vardera moment.

 1. Analys av beslutsfattande
  För det första ska du själv väljer ett bolag som du analyserar utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha på sin målgrupp för att lyckas med ett utsatt mål. Du anger vilket bolag, vilket mål de har och redogör för hur de ska uppnå det genom att koppla an till de olika begreppen i modul 1.

  För det andra kommer vi att ge dig ett bolag och ett specifikt mål som du ska analysera utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha för att lyckas med det uppsatta målet. Här ska du förklara utifrån de begrepp som presenteras i modul 1 vad kommunikationen skulle behöva uppnå.
 2. Analys av marknadskommunikation
  För det första vill vi att du väljer ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller liknande) och analyserar vilken möjlig effekt denna kommunikation bör ha på en definierad målgrupp.

  För det andra kommer vi att ge dig ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller likande) där vi vill att du analyserar möjlig effekt samt kommer med tre konkreta förbättringsförslag.

Hela inlämningsuppgiften bedömer vi tar ca 2 timmar och vardera analys ca 0,5 A4 i skrift, så totalt ca 2 A4 text.

Efter inlämning får du besked om du är godkänd. Om ej godkänd kommer krav på komplettering och då är du godkänd när den färdigställts. När båda delarna är klara får du ditt diplom.

Anmäl dig till examination genom att maila till: cecilia@marketinglevels.com

Examination

Approach

The examination consists of two different parts that are examined simultaneously or separately.

Multiple choice questions

Firstly, you will receive a set of 20 multiple choice questions based on the content of the four modules. The questions have one correct answer from four different options. Here you need to get 15 right to pass. If you don't get it right the first time, you can take the test again a week later.

Hand-in assignment

You will also have to complete an assignment consisting of two parts with two assignments in each part.

 1. Analysis of decision-making
  Firstly, you will choose a company to analyze based on the type of impact their communication would need to have on their target audience in order to achieve a set goal. You indicate which company, which goal they have and explain how they will achieve it by linking to the different concepts in module 1.

  Secondly, we will give you a company and a specific goal to analyze based on the type of impact their communication would need to have in order to achieve the set goal. Here you should explain, based on the concepts presented in Module 1, what the communication would need to achieve.
 2. Analysis of marketing communication
  Firstly, we want you to choose an example of marketing communication (an advertisement, an email or similar) and analyze the possible effect this communication should have on a defined target group.

  Secondly, we will give you an example of marketing communication (an advertisement, an email, or similar) where we want you to analyze the possible effect and come up with three concrete suggestions for improvement.

We estimate that the entire assignment will take about 2 hours and each analysis about 0.5 A4 in writing, so a total of about 2 A4 text.

After submission, you will be notified if you are approved. If not approved, you will be required to complete the work. When both parts are completed, you will receive your diploma.

Register for the examination by emailing: cecilia@marketinglevel