All Paths
All Paths
Diploma
Diplom
Coming soon

Growth Marketing

Du kommer att i fyra moduler gå igenom de olika delarna som gör att du lär dig de olika disciplinerna inom growth marketing. Inledningsvis drar vi igång med just introduktion till Growth Marketing och du börjar jobba med din Growth Funnel som vi kommer att gå tillbaka till genom kursen. Därefter försätter vi med ett urval av kurser inom analys, strategi och taktik som alla syftar till att öka din tillväxt på olika sätt.

Heading

Growth Marketing täcker in flertalet olika kompetensområden inom marknadsföring. Allt från analys till strategi och taktik. Det är just förmågan att analysera tillväxt på strategisk nivå som gör att man blir growth marketer. I kombination med en djupare förståelse för kundpsykologi och vad som driver konvertering får du flertalet verktyg för att hitta era nästa steg till tillväxt.

The ML Canvas.

In this path you get:

I denna path får du:

 • Verktygen för att kalla dig en growth marketer
 • En tydlig struktur och plan för hur du skapar framtida tillväxt
 • Förklarar hur du skapar synergier mellan marknadsföring och sälj samt mellan varumärke och growth hacking
 • Ger dig viktiga psykologiska insikter i hur din kund resonerar och agerar
 • Innehåller guider för att sätta upp din growth funnel för att optimera tillväxt
 • Visar hur en tydlig marknads- och varumärkesstrategi stärker er på marknaden och ökar era affärer
 • Ger exempel på hur du jobbar med performance marketing, samt marketing automation

This path is for:

Denna path passar:

För dig som ska ta fram en marknadsplan för ett företag eller för ett specifikt affärsområde. Speciellt lämpad om du ska hålla en presentation för ledning eller andra intressenter och på ett kortfattat sätt förklara hur resultat uppnås och säkerställt.

 • Marknadschefer/ansvariga
 • Kommunikationschefer/ansvariga
 • Affärsutvecklingschefer/affärsutvecklare
 • Produktchefer/ägare
 • VD:s
 • Entreprenörer
 • Företagsledning

Path Overview

Introduktion till Growth Marketing

I den första modulen sätter vi grunderna för growth marketing. Den går in på Marketing Levels Canvas för att ge en helhetsförståelse för de olika områdena inom marknadsföring som bidrar till tillväxt. Därefter går vi in på Growth Hacking och skillnaden med Growth Marketing. Så luta dig tillbaka och gå igenom kurs 1 och 2.

I tredje kursen sätter vi igång med arbetet. Här ska vi skapa en Growth Funnel så att vi får ett verktyg för att illustrera, analysera och förbättra vår tillväxt. Här blir det att göra lite jobb. När du sen är klar med din Growth Funnel så går du vidare till modul 2. Var inte orolig om growth funneln inte känns perfekt direkt, det tar vi i senare steg.

Så definierar du er Growth Funnel

5
lessons
18
min

Lär dig att välja ut de KPIer som definierar er tillväxt.

Orientering bland marknadsföringsmått

12
lessons
35
min

Lär dig att bättre förstå, mäta och använda olika typer av marknadsföringsmått.

Så fungerar marknadsföring

3
lessons
26
min

Lär dig grundstrukturen för tillväxtdrivande marknadsföring. Här presenteras Marketing Levels Marketing Canvas.

Kundanalys

Den andra modulen handlar om att få fart på sin tillväxt. För att vässa och optimera beteenden i er growth funnel behöver vi därmed förstå kundresan och kundpsykologin bakom – hur din kund tänker och vad som ligger till grund för ett köp.

Vi inleder med att analysera vad som motiverar våra kunder. Därefter går vi djupare på att förstå kundresan. Utöver dessa så ska vi undersöka om det kan finnas någon annan, kanske djupare anledning till att vi inte växer.

Därmed ska vi gå in på marknadsanalyser för att se om vi sitter fast för att vi gör fel saker, på fel marknad med fel intressenter.

Så analyserar du er kundresa

6
lessons
19
min

Lär dig hur du mappar upp er kundresa för att identifiera svagheter och möjliga förbättringar. Kunskap och praktiska mallar.

Drivkraftsanalys av era kunder

10
lessons
45
min

Lär dig hur du bättre kan förstå era kunder och deras drivkrafter. Lär dig kundpsykologi och få praktiska mallar.

Introduktion till marknadsanalys

3
lessons
7
min

Lär dig vilka verktyg och modeller som finns för att analysera er marknad.

Strategi

Denna modul hjälper er att se över er strategi genom att förtydliga skillnader på olika beståndsdelar i affärs-, marknad-, varumärkesstrategi och marknadsföringsstrategi.

Därefter sätter vi en plan för vilka olika delar i er strategi som behöver finslipas. Framförallt fokuserar vi på marknadsstrategi för att få en tydlighet i våra segment, prioriteringar och våra värdeerbjudanden.

Vi avslutar modulen med att gå igenom olika sätt att skriva tillväxtplaner på. Här sätter du framtida målen och sättet att nå dem.

Så skapar ni en tillväxtplan

8
lessons
24
min

Lär dig att skriva en tillväxtplan. Flera olika mallar och övningar.

Introduktion till marknadsstrategi

4
lessons
18
min

Lär dig vad som ingår i en marknadsstrategi och vilka vägval ni måste göra för att lyckas med er.

Introduktion till strategi

7
lessons
22
min

Lär dig vilka olika strategier som ingår inom marknadsföring och hur de hjälper dig till framgång.

Strategisk utvärdering

3
lessons
8
min

Lär dig att gå igenom och utvärdera vilka strategier ni har samt vilka som kommer att krävas för att ni ska lyckas.

Taktik

Taktik är ett väldigt brett område där du ska hitta de delar som du tror att just nu har möjlighet att öka er tillväxt inom. Här blir det en utmaning att sniffa till sig de delar som inte är tillräckligt effektiva eller optimerade.

Därmed inleder vi med en taktisk genomgång av produktpaketering, distribution, UX, sälj, förhandling och marknadskommunikation för att landa i var du kan hitta förbättringar. Därifrån sätter du en plan för de kurser du vill dyka djupare i.

Taktisk utvärdering

3
lessons
10
min

Lär dig att utvärdera och sätta en plan för er taktik.

How to use paths

Module 1: 

Introduktion till Growth Marketing

För att lyckas med tillväxt är det avgörande att hålla fokus på ett fåtal mått. Dessa ska vara de som är av störst vikt för er tillväxt, samt att de bildar en kedja av effekter som mäter er framgång genom hela kundresan. En sådan sammanställning kallas Growth Funnel och denna kurs vägleder dig hur du skapar din. 

Kursen lär dig att sätta samman en egen Growth Funnel samt utvärdera vilka mått som ska vara med i den. Du lär dig att resonera kring för- och nackdelar med att välja olika mått. Kursledaren Erik Modig förklarar också vanliga utmaningar företag möter när de sätter samman sin Growth Funnel samt hur ni hanterar dessa.

Det finns näst intill oändliga mått inom marknadsföring, vilket oftast leder till förvirring eller att man tappar fokus på vad som är viktigt. Denna kurs orienterar dig bland mått och olika strukturer och system för att kategorisera olika typer av mått. 

Kursen går igenom flertalet mått för att ge dig ett brett perspektiv på vad som mäts inom marknadsföring. Måtten struktureras utifrån olika system för att erbjuda dig olika möjligheter att själv välja sätt att visa upp och förklara varför ni mäter det ni gör.

Marketing Levels sätter en ny struktur och standard för tillväxtfokuserad marknadsföring. Här är grundkursen som förklarar den struktur vi kallar ML Canvas. Lär dig marknadsföring på riktigt.

Du lär dig att förstå hur marknadsföring måste vara strukturerad för att bidra till tillväxt och affärsmål.

I den första modulen sätter vi grunderna för growth marketing. Den går in på Marketing Levels Canvas för att ge en helhetsförståelse för de olika områdena inom marknadsföring som bidrar till tillväxt. Därefter går vi in på Growth Hacking och skillnaden med Growth Marketing. Så luta dig tillbaka och gå igenom kurs 1 och 2.

I tredje kursen sätter vi igång med arbetet. Här ska vi skapa en Growth Funnel så att vi får ett verktyg för att illustrera, analysera och förbättra vår tillväxt. Här blir det att göra lite jobb. När du sen är klar med din Growth Funnel så går du vidare till modul 2. Var inte orolig om growth funneln inte känns perfekt direkt, det tar vi i senare steg.

I den första modulen sätter vi grunderna för growth marketing. Den går in på Marketing Levels Canvas för att ge en helhetsförståelse för de olika områdena inom marknadsföring som bidrar till tillväxt. Därefter går vi in på Growth Hacking och skillnaden med Growth Marketing. Så luta dig tillbaka och gå igenom kurs 1 och 2.

I tredje kursen sätter vi igång med arbetet. Här ska vi skapa en Growth Funnel så att vi får ett verktyg för att illustrera, analysera och förbättra vår tillväxt. Här blir det att göra lite jobb. När du sen är klar med din Growth Funnel så går du vidare till modul 2. Var inte orolig om growth funneln inte känns perfekt direkt, det tar vi i senare steg.

Module 2: 

Kundanalys

Alla kunder går igenom en både beteendemässig och mental resa på väg till ett köp eller annat val. En ökad förståelse för den kundresan innebär insikter kring vad som gör att man förlorar och vinner kunder. Baserat på det kan företag anpassa sin interaktion med kund för att i högre utsträckning skapa en kundresa som underlättar för kund och motiverar dem hela vägen fram till beslut.

Du lär dig flera olika sätt att analysera en kundresa och vilket sätt som är bäst lämpat för olika situationer. Du lär dig skillnaden mellan kunders aktiva och passiva beslut och hur företag måste arbeta med båda för att underlätta och motivera kunder. Du lär dig framför allt fallgropar med att mappa upp en kundresa så att du kan undvika dem.

Vad är det som driver era kunder till köp eller andra beteenden? I kursen lär du dig flera olika system inom kundpsykologi och hur du applicerar dessa på era kunder i syfte att färdigställa en drivkraftsanalys.Du lär dig att förstå kunders olika drivkrafter. Du får praktiska tips och guider kring funktionella och emotionella nyttor som underlättar för dig när du analyserar kunder. 

Du lär dig också skillnaden mellan drivkraftsanalys och personas samt vad som är viktigt för att en drivkraftsanalys ska leda till större fokus och framgång för er som företag.

Anledningen till varför företag lyckas med sin marknadsföring eller ej beror i hög utsträckning på förståelsen för företagets marknad. Denna kurs sammanfattar vilka olika analyser som behöver göras för att öka förståelsen och därmed också öka sannolikheten för framgång.

Kursen lär dig varför och vad du skulle tjäna på att genomföra analyser av segmentering, stakeholders, marknadsstruktur, kategoristruktur och konkurrens. Du lär dig när de olika analyserna är av störst vikt så att du kan bedöma vad som är viktigast för er.

Den andra modulen handlar om att få fart på sin tillväxt. För att vässa och optimera beteenden i er growth funnel behöver vi därmed förstå kundresan och kundpsykologin bakom – hur din kund tänker och vad som ligger till grund för ett köp.

Vi inleder med att analysera vad som motiverar våra kunder. Därefter går vi djupare på att förstå kundresan. Utöver dessa så ska vi undersöka om det kan finnas någon annan, kanske djupare anledning till att vi inte växer.

Därmed ska vi gå in på marknadsanalyser för att se om vi sitter fast för att vi gör fel saker, på fel marknad med fel intressenter.

Den andra modulen handlar om att få fart på sin tillväxt. För att vässa och optimera beteenden i er growth funnel behöver vi därmed förstå kundresan och kundpsykologin bakom – hur din kund tänker och vad som ligger till grund för ett köp.

Vi inleder med att analysera vad som motiverar våra kunder. Därefter går vi djupare på att förstå kundresan. Utöver dessa så ska vi undersöka om det kan finnas någon annan, kanske djupare anledning till att vi inte växer.

Därmed ska vi gå in på marknadsanalyser för att se om vi sitter fast för att vi gör fel saker, på fel marknad med fel intressenter.

Module 3: 

Strategi

Företag har oftast tillväxtmål och därmed är det viktigt att förstå hur en tillväxtplan skapas och presenteras. I denna kurs får du en rad olika mallar och övningar som baseras utifrån olika sätt att strukturerar er tillväxt på. Genom att du lär dig att bryta ned er tillväxt på marknader, segment, KPI:er, kanaler eller aktiviteter får du en bred förståelse av olika tillvägagångssätt och kan därmed kombinera dem på bästa sätt.

Du lär dig flera olika sätt att strukturera en tillväxtplan. Det innebär att du framöver kommer att kunna bryta ned er tillväxt på ett lättförståeligt sätt för både dig själv och dina kollegor. Det innebär att ni enklare kan utvärdera om era mål är rimliga samt hur ni kan anpassa framtida planer.

Marknadsstrategin är oftast hjärtat i en marknadsplan i och med att den kopplar samman marknader och segment med erbjudanden. Det innebär att den förtydligar vilka målgrupper företaget ska vända sig till, vilken marknadsposition företaget önskas ta och vilka erbjudanden som ska marknadsföras mot målgrupperna. En bra genomförd marknadsstrategi skapar tydlighet både när det gäller mål och genomförande.

Du lär dig grunderna i vad som ingår i en marknadsstrategi så att du på ett effektivt sätt kan utvärdera vad som saknas eller behöver förbättras utifrån din egen situation.

En av de mest eftersökta kompetenserna i dag är marknadsföringsstrategi. Det är dock ett område som ofta är dåligt definierat och innehåller luckor. Denna kurs går igenom alla olika delar för att ge dig en komplett bild och förståelse.

Du lär dig att förstå strategier inom marknadsföring och affärsutveckling. Du får en övergripande genomgång av vad olika strategier innehåller och varför du måste ha koll på dem.

Inom marknadsföring finns det flertalet olika strategier som leder till tillväxt och förmågan att vinna över sina konkurrenter. För att lyckas behöver företag dock sätta en strategisk riktning. Denna kurs går igenom olika strategiska riktningar för att vinna mot konkurrenter så att du kan analysera vad just ni behöver göra för att öka er sannolikhet att bli mer framgångsrika.

Du lär dig att utvärdera strategier inom affärsutveckling och öka din förmåga att diskutera och sätta strategier för tillväxt.

Denna modul hjälper er att se över er strategi genom att förtydliga skillnader på olika beståndsdelar i affärs-, marknad-, varumärkesstrategi och marknadsföringsstrategi.

Därefter sätter vi en plan för vilka olika delar i er strategi som behöver finslipas. Framförallt fokuserar vi på marknadsstrategi för att få en tydlighet i våra segment, prioriteringar och våra värdeerbjudanden.

Vi avslutar modulen med att gå igenom olika sätt att skriva tillväxtplaner på. Här sätter du framtida målen och sättet att nå dem.

Denna modul hjälper er att se över er strategi genom att förtydliga skillnader på olika beståndsdelar i affärs-, marknad-, varumärkesstrategi och marknadsföringsstrategi.

Därefter sätter vi en plan för vilka olika delar i er strategi som behöver finslipas. Framförallt fokuserar vi på marknadsstrategi för att få en tydlighet i våra segment, prioriteringar och våra värdeerbjudanden.

Vi avslutar modulen med att gå igenom olika sätt att skriva tillväxtplaner på. Här sätter du framtida målen och sättet att nå dem.

Outro

Module 4: 

Taktik

Valmöjligheterna är stora när det kommer till vad som ska satsas på inom marknadsföring. Därmed är det viktigt att kontinuerligt utvärdera vilka olika delar inom er taktik som behöver mer eller mindre uppmärksamhet eller investeringar. Därmed går denna kurs igenom hur ni kan strukturera era olika taktiska verksamheter och utvärdera dem, samt sätta en plan för framtiden.

Taktik är ett väldigt brett område där du ska hitta de delar som du tror att just nu har möjlighet att öka er tillväxt inom. Här blir det en utmaning att sniffa till sig de delar som inte är tillräckligt effektiva eller optimerade.

Därmed inleder vi med en taktisk genomgång av produktpaketering, distribution, UX, sälj, förhandling och marknadskommunikation för att landa i var du kan hitta förbättringar. Därifrån sätter du en plan för de kurser du vill dyka djupare i.

Taktik är ett väldigt brett område där du ska hitta de delar som du tror att just nu har möjlighet att öka er tillväxt inom. Här blir det en utmaning att sniffa till sig de delar som inte är tillräckligt effektiva eller optimerade.

Därmed inleder vi med en taktisk genomgång av produktpaketering, distribution, UX, sälj, förhandling och marknadskommunikation för att landa i var du kan hitta förbättringar. Därifrån sätter du en plan för de kurser du vill dyka djupare i.

Outro

Module 5: 

No items found.

Outro

Module 6: 

No items found.

Outro

Workshops

D-MarCom-Psych-W-1
2024-04-10
08:30-09:30

Workshop 1

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-2
2024-04-16
08:30-09:30

Workshop 2

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-3
2024-04-26
08:30-09:30

Workshop 3

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-4
2024-05-03
08:30-09:30

Workshop 4

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Examination

Tillvägagångssätt

Examinationen består av två olika delar som examineras samtidigt eller var för sig.

Flervalsfrågor

För det första kommer du att få en uppsättning av 20 st flervalsfrågor baserat på innehållet i de fyra modulerna. Frågorna har ett rätt svar utifrån fyra olika alternativ. Här behöver du få 15 rätt för att bli godkänd. Om du inte får det vid första tillfället kan du ta testet igen en vecka efteråt.

Inlämningsuppgift

Du behöver också genomföra en inlämningsuppgift som består av två moment med två uppgifter i vardera moment.

 1. Analys av beslutsfattande
  För det första ska du själv väljer ett bolag som du analyserar utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha på sin målgrupp för att lyckas med ett utsatt mål. Du anger vilket bolag, vilket mål de har och redogör för hur de ska uppnå det genom att koppla an till de olika begreppen i modul 1.

  För det andra kommer vi att ge dig ett bolag och ett specifikt mål som du ska analysera utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha för att lyckas med det uppsatta målet. Här ska du förklara utifrån de begrepp som presenteras i modul 1 vad kommunikationen skulle behöva uppnå.
 2. Analys av marknadskommunikation
  För det första vill vi att du väljer ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller liknande) och analyserar vilken möjlig effekt denna kommunikation bör ha på en definierad målgrupp.

  För det andra kommer vi att ge dig ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller likande) där vi vill att du analyserar möjlig effekt samt kommer med tre konkreta förbättringsförslag.

Hela inlämningsuppgiften bedömer vi tar ca 2 timmar och vardera analys ca 0,5 A4 i skrift, så totalt ca 2 A4 text.

Efter inlämning får du besked om du är godkänd. Om ej godkänd kommer krav på komplettering och då är du godkänd när den färdigställts. När båda delarna är klara får du ditt diplom.

Anmäl dig till examination genom att maila till: cecilia@marketinglevels.com

Examination

Approach

The examination consists of two different parts that are examined simultaneously or separately.

Multiple choice questions

Firstly, you will receive a set of 20 multiple choice questions based on the content of the four modules. The questions have one correct answer from four different options. Here you need to get 15 right to pass. If you don't get it right the first time, you can take the test again a week later.

Hand-in assignment

You will also have to complete an assignment consisting of two parts with two assignments in each part.

 1. Analysis of decision-making
  Firstly, you will choose a company to analyze based on the type of impact their communication would need to have on their target audience in order to achieve a set goal. You indicate which company, which goal they have and explain how they will achieve it by linking to the different concepts in module 1.

  Secondly, we will give you a company and a specific goal to analyze based on the type of impact their communication would need to have in order to achieve the set goal. Here you should explain, based on the concepts presented in Module 1, what the communication would need to achieve.
 2. Analysis of marketing communication
  Firstly, we want you to choose an example of marketing communication (an advertisement, an email or similar) and analyze the possible effect this communication should have on a defined target group.

  Secondly, we will give you an example of marketing communication (an advertisement, an email, or similar) where we want you to analyze the possible effect and come up with three concrete suggestions for improvement.

We estimate that the entire assignment will take about 2 hours and each analysis about 0.5 A4 in writing, so a total of about 2 A4 text.

After submission, you will be notified if you are approved. If not approved, you will be required to complete the work. When both parts are completed, you will receive your diploma.

Register for the examination by emailing: cecilia@marketinglevel