All Paths
All Paths
Diploma
Diplom
Coming soon

Marknadsföring för VD & ledning

Vi har byggt denna path så att du kan besluta hur många moduler du vill gå igenom. Det går bra att enbart ta första modulen som handlar om utvärdering. Andra modulen handlar om några viktiga beslut som det är bra om ledning och VD är insatta i. Därefter har vi adderat ytterligare områden som ger dig en bredd i din förståelse för modern marknadsföring.

Heading

Framgången med er marknadsföring beror på 16 nyckelfärdigheter och förmågor. Fem inom analys, fem i strategi och sex inom taktik. Lyckas ni med dessa kommer ni att maximera påverkan på kund och uppnå bättre resultat och relationer. Här lär du dig att förstå och utvärdera de sexton färdigheterna.

The ML Canvas.

In this path you get:

I denna path får du:

 • En struktur för hur marknadsföring fungerar och hur du kan utvärdera just er marknadsföring och er marknadsavdelnings jobb
 • Du får koll på det viktigaste som inte får missas samt vilka frågor du kan släppa eller hålla mindre fokus på
 • Du får en uppfattning om de olika investeringarna som finns inom marknadsföring och vad du kan förvänta dig för resultat
 • En genomgång av fem viktiga beslut som varje ledning måste diskutera och fatta tillsammans med sin marknadschef.

Omfattningen på denna path blir lite av vad du gör det till. Vi har lagt upp det så att den första modulen är ungefär en timmas jobb. Den andra är ungefär två timmar och därefter kan du gå vidare på egen hand med det som du känner dig sugen på.

This path is for:

Denna path passar:

För dig som är VD eller sitter i ledningen och vill få bättre förståelse för marknadsföring. Du vill kunna hjälpa din marknadschef och marknadsavdelning med det strategiska riktlinjerna samt föra initierade diskussion om många av de svåra beslut som berör marknadsföring.

 • VD:s
 • Företagsledning
 • Ägare

Path Overview

Utvärdering

Om du inte redan gått igenom vår kurs om hur marknadsföring fungerar så är det här du börjar. Den långa genomgången av vår Marketing Level Canvas ger dig en förståelse för hur vi har valt att definiera och organisera begreppen inom marknadsföring.

Därefter går vi in på själva utvärderingen av er marknadsföring och de förmågor ni som företag och främst er marknadsavdelning besitter och har lagt tid och resurser på att utveckla. Målet här är att se vad som saknas, vad som kan förbättras samt vad som ska prioriteras i framtiden. Slutresultaten blir en action-plan för hur ni går vidare med ert arbete inom marknadsföring.

Så fungerar marknadsföring

3
lessons
26
min

Lär dig grundstrukturen för tillväxtdrivande marknadsföring. Här presenteras Marketing Levels Marketing Canvas.

Fem avgörande beslut

Marknadsföring har ändrats i grunden senaste tio åren. Digitaliseringen och globaliseringen har gjort att det ställer nya krav på en förståelse hur gamla och nya sanningar skapar dilemman för marknadschef och därmed också ledningen.

Här går vi igenom fem avgörande beslut som oftast leder till diskussioner internt. Ni får underlag kring vad som påverkar ert val i frågan. Det följs upp med en diskussion här i denna path så att ni kan resonera er fram till hur ni ska ta ställning och vad det innebär för er framtid och de resultat ni kan förvänta er.

Analys av konkurrensfördelar

9
lessons
36
min

Lär dig att analysera era strategiska resurser och hur de leder till konkurrensfördelar.

Introduktion till marknadsföringsstrategi

4
lessons
15
min

Lär dig vad som ingår i en marknadsföringsstrategi och varför varje bolag måste ha en.

Beräkning av marknadsföringsbudgeten

2
lessons
12
min

Lär dig olika metoder för att beräkna storleken på er marknadsföringsbudget.

Att balansera marknadsföringsinvesteringar

6
lessons
36
min

Lär dig att resonera och hitta rätt väg när det kommer till korta och långsiktiga investeringar.

Marknadsföra brett eller smalt?

4
lessons
16
min

Lär dig att resonera och hitta rätt väg när det kommer till att marknadsföra sig brett eller smalt.

Extra skills inom strategi

Även inom taktik och mer operativa delar finns det fördelar om ledning har större förståelse. Här har vi samlat tre kurser som vi vet är bra om ledning har koll på. För det första har vi en grundläggande genomgång av vikten av kreativitet. Här får du mer insyn i värdet av kreativitet samt hur ni kan se till att öka kreativiteten inom er marknadsföringsavdelning.

För det andra anser vi det av stort värde om ledning har en större förståelse för hur man utvärderar marknadskommunikation. Anledningen är att mycket marknadskommunikation misslyckas och därmed är det viktigt att ni är insatta i varför det är så samt hur man håller strukturerade utvärderingar, istället för massa tyckande.

Den tredje kursen är en introduktion till Growth Hacking. Anledningen är för att denna approach till kommunikation och påverkan är användbar även för er när det kommer till kommunikation till anställda och till övriga i ledningen.

Så skapar ni en tillväxtplan

8
lessons
24
min

Lär dig att skriva en tillväxtplan. Flera olika mallar och övningar.

Tankeledarskap

4
lessons
18
min

Lär dig att sätta en strategi och handlingsplan för att ert företag ska ta tankeledarskap inom er industri.

Extra skills inom taktik

Även inom taktik och mer operativa delar finns det fördelar om ledning har större förståelse. Här har vi samlat tre kurser som vi vet är bra om ledning har koll på. För det första har vi en grundläggande genomgång av vikten av kreativitet. Här får du mer insyn i värdet av kreativitet samt hur ni kan se till att öka kreativiteten inom er marknadsföringsavdelning.

För det andra anser vi det av stort värde om ledning har en större förståelse för hur man utvärderar marknadskommunikation. Anledningen är att mycket marknadskommunikation misslyckas och därmed är det viktigt att ni är insatta i varför det är så samt hur man håller strukturerade utvärderingar, istället för massa tyckande.

Den tredje kursen är en introduktion till Growth Hacking. Anledningen är för att denna approach till kommunikation och påverkan är användbar även för er när det kommer till kommunikation till anställda och till övriga i ledningen.

.

Introduktion till kreativitet inom marknadsföring

4
lessons
24
min

Här får du en genomgång av värdet av kreativitet inom marknadsföring samt hur du förbättrar din kreativa förmåga.

Utvärdering av marknadskommunikation

6
lessons
28
min

Lär dig att resonera och analysera effekterna av marknadskommunikation på ett strukturerat sätt.

How to use paths

Module 1: 

Utvärdering

Marketing Levels sätter en ny struktur och standard för tillväxtfokuserad marknadsföring. Här är grundkursen som förklarar den struktur vi kallar ML Canvas. Lär dig marknadsföring på riktigt.

Du lär dig att förstå hur marknadsföring måste vara strukturerad för att bidra till tillväxt och affärsmål.

Om du inte redan gått igenom vår kurs om hur marknadsföring fungerar så är det här du börjar. Den långa genomgången av vår Marketing Level Canvas ger dig en förståelse för hur vi har valt att definiera och organisera begreppen inom marknadsföring.

Därefter går vi in på själva utvärderingen av er marknadsföring och de förmågor ni som företag och främst er marknadsavdelning besitter och har lagt tid och resurser på att utveckla. Målet här är att se vad som saknas, vad som kan förbättras samt vad som ska prioriteras i framtiden. Slutresultaten blir en action-plan för hur ni går vidare med ert arbete inom marknadsföring.

Om du inte redan gått igenom vår kurs om hur marknadsföring fungerar så är det här du börjar. Den långa genomgången av vår Marketing Level Canvas ger dig en förståelse för hur vi har valt att definiera och organisera begreppen inom marknadsföring.

Därefter går vi in på själva utvärderingen av er marknadsföring och de förmågor ni som företag och främst er marknadsavdelning besitter och har lagt tid och resurser på att utveckla. Målet här är att se vad som saknas, vad som kan förbättras samt vad som ska prioriteras i framtiden. Slutresultaten blir en action-plan för hur ni går vidare med ert arbete inom marknadsföring.

Module 2: 

Fem avgörande beslut

Nyckeln till att vinna mot konkurrenter är att utveckla konkurrensfördelar. För att dessa ska vara långsiktiga och unika behöver de byggas på strategiska resurser. I denna kurs går vi igenom vad som kan vara strategiska resurser, hur du utvärderar dem samt hur de lägger grunden till att skapa olika typer av konkurrensfördelar.

Du lär dig att analysera ett företags strategiska resurser och bedöma hur värdefulla de är för att bygga konkurrensfördelar på. Du får en genomgång i vilka olika vägar det finns för att skapa konkurrensfördelar och vilka krav som ställs för att lyckas skapa och bibehålla konkurrensfördelar.

Marknadsföringsstrategi är hjärnan i en marknadsplan. Den definierar vilka strategiska initiativ och satsningar som finns och bedömer vilka resurser som ska läggas för att lyckas med dessa strategiska satsningar. Den utgör därmed själva budgeten och styrdokumentet för själva marknadsföringen och innehåller alla mål, KPI:er, ansvarsområden och deadlines. Kursen ger dig en introduktion till de olika delarna i en marknadsföringsstrategi.

Du lär dig grunderna inom marknadsföringsstrategi så att du kan orientera dig samt analysera och utvärdera vad ni behöver eller saknar för att göra er marknadsföringsstrategi till ett värdefullt styrdokument.

Hur mycket ska företag satsa på marknadsföring? Det finns inget rätt svar men det finns många olika metoder och benchmarks för att resonera sig fram till just ert. Kursen går igenom flera olika metoder samt vad företag kan förvänta sig för avkastning på sin marknadsföringsinvestering.

Du lär dig att resonera kring storlek på marknadsbudget samt förväntningar på när större eller mindre investeringar kommer att påverka er tillväxt.

En stor utmaning för företag är att balansera mellan kort- och långsiktiga investeringar. Denna kurs går igenom de avvägningar som behöver göras och de datapunkter som stödjer det ena eller andra beslutet. Oftast handlar detta om fördelningen mellan fokus på sälj och varumärke. Kursen breddar den diskussionen så att det inte handlar om att ställa olika investeringar emot varandra utan mer om att värdera vad företaget kommer att tjäna mest på just nu. Du lär dig också om hur det ibland inte går att bevisa allt utifrån er egna data, utan du får lita på den kunskap som samlats genom åren om hur företag skapar tillväxt.

Du lär dig vilka olika avvägningar som måste göras för att säkerställa kort- vs. långsiktiga satsningar samt hur du ska resonera kring budgeten. Kursen lär dig även vilka olika typer av datakällor som behövs för att göra dessa avvägningar samt vilka datakällor som kanske har en tendens att alltid peka dig i en viss riktning. Kursen hjälper dig också med en rad olika verktyg för att genomföra dialoger kring marknadsbudget och hur den ska satsas.

En vanlig diskussion inom marknadsföring är om företag främst ska rikta in sig på existerande och andra intresserade kunder eller om det är bättre att sikta mycket brett för att säkerställa att fler kunder blir intresserade över tid. Det är självklart varken eller men det är ändå tydliga avvägningar som måste göras när det kommer till vilka satsningar som ska få budget samt hur man utvärderar dem. Kursen går igenom de olika avvägningar som måste göras samt de argument som finns för och emot att gå brett eller smalt.

Du lär dig vilka olika avvägningar som måste göras för att diskutera och besluta kring hur brett vs. smalt företag ska gå i sin marknadsföring. Du får kunskap för att föra och handleda diskussioner om hur företag ska satsa.

Marknadsföring har ändrats i grunden senaste tio åren. Digitaliseringen och globaliseringen har gjort att det ställer nya krav på en förståelse hur gamla och nya sanningar skapar dilemman för marknadschef och därmed också ledningen.

Här går vi igenom fem avgörande beslut som oftast leder till diskussioner internt. Ni får underlag kring vad som påverkar ert val i frågan. Det följs upp med en diskussion här i denna path så att ni kan resonera er fram till hur ni ska ta ställning och vad det innebär för er framtid och de resultat ni kan förvänta er.

Marknadsföring har ändrats i grunden senaste tio åren. Digitaliseringen och globaliseringen har gjort att det ställer nya krav på en förståelse hur gamla och nya sanningar skapar dilemman för marknadschef och därmed också ledningen.

Här går vi igenom fem avgörande beslut som oftast leder till diskussioner internt. Ni får underlag kring vad som påverkar ert val i frågan. Det följs upp med en diskussion här i denna path så att ni kan resonera er fram till hur ni ska ta ställning och vad det innebär för er framtid och de resultat ni kan förvänta er.

Module 3: 

Extra skills inom strategi

Företag har oftast tillväxtmål och därmed är det viktigt att förstå hur en tillväxtplan skapas och presenteras. I denna kurs får du en rad olika mallar och övningar som baseras utifrån olika sätt att strukturerar er tillväxt på. Genom att du lär dig att bryta ned er tillväxt på marknader, segment, KPI:er, kanaler eller aktiviteter får du en bred förståelse av olika tillvägagångssätt och kan därmed kombinera dem på bästa sätt.

Du lär dig flera olika sätt att strukturera en tillväxtplan. Det innebär att du framöver kommer att kunna bryta ned er tillväxt på ett lättförståeligt sätt för både dig själv och dina kollegor. Det innebär att ni enklare kan utvärdera om era mål är rimliga samt hur ni kan anpassa framtida planer.

Tankeledarskap handlar om att ta just ledarskap när det kommer till tankar, idéer och kommunikation inom er industri och för era kunder. Företag som lyckas har en större möjlighet att sätta agendan inom sin industri och både få kunderna, medierna, politikerna och samhället att lyssna.

Du lär dig att förstå vad det innebär att ta tankeledarskap och utnyttja det i sin marknadsföring. Kursen går igenom vilka företag som tjänar mest på det, vad som krävs samt praktiska frågor som ni måste ställa till er för att hitta ämnet som ni ska leda i framtiden.

Det finns en rad beslut och strategier inom marknadsföring som är värdefullt för en ledning att ha bättre insyn i. Här har vi valt ut tre kurser som ger ytterligare tankar kring hur ni kan utveckla er marknadsföring. Alla dessa är det också av vikt att ledning känner till eller är en del av för att få verklig fart på det.

För det första har vi en genomgång av olika tillväxtplaner. Det är ett enkelt sätt att få en större tillväxtfokus om det sätts en standard för hur ni presenterar tillväxt på.

För det andra har vi en kurs i tankeledarskap. Detta är något som fler och fler bolag, främst inom B2B, använder som kommunikationsstrategi. Här är det viktigt att ni i ledningen är med och kan bidra.

För det tredje vill vi skapa en större förståelse för möjligheterna och utmaningarna med att ha flera varumärken. Det kan vara varumärken för produkt- eller affärsområdet eller helt fristående varumärken. Här finns det svårigheter att undvika och möjligheter att skapa om ledning är insatt.

Det finns en rad beslut och strategier inom marknadsföring som är värdefullt för en ledning att ha bättre insyn i. Här har vi valt ut tre kurser som ger ytterligare tankar kring hur ni kan utveckla er marknadsföring. Alla dessa är det också av vikt att ledning känner till eller är en del av för att få verklig fart på det.

För det första har vi en genomgång av olika tillväxtplaner. Det är ett enkelt sätt att få en större tillväxtfokus om det sätts en standard för hur ni presenterar tillväxt på.

För det andra har vi en kurs i tankeledarskap. Detta är något som fler och fler bolag, främst inom B2B, använder som kommunikationsstrategi. Här är det viktigt att ni i ledningen är med och kan bidra.

För det tredje vill vi skapa en större förståelse för möjligheterna och utmaningarna med att ha flera varumärken. Det kan vara varumärken för produkt- eller affärsområdet eller helt fristående varumärken. Här finns det svårigheter att undvika och möjligheter att skapa om ledning är insatt.

Outro

Module 4: 

Extra skills inom taktik

Kreativitet är i hjärtat av marknadsföring. Att skapa något som är unikt och nytt, samtidigt som det är relevant och meningsfullt för kunderna, har påverkan såväl inom produktutveckling som inom marknadskommunikation. Här får du en introduktion till värdet av kreativitet samt hur du ökar din och ditt teams kreativa förmåga.

Du lär dig hur du kan arbeta i grupp för att få ut mer kreativa idéer. Det innebär både att du får argument för varför kreativitet är viktigt samt hur man tränar sin kreativa förmåga. Du får praktiska tips och en genomgång av hur du kan hålla en kreativ workshop med garanterat mer kreativt resultat.

Här får du överlevnadsguiden till att förstå och analysera marknadskommunikation. Kursen presenterar en tydlig struktur för de olika aspekter som påverkar framgången av olika typer av marknadskommunikation. Därmed kommer du att både förstå samt kunna optimera effekten av era marknadskommunikationsinvesteringar.

Du lär dig att utvärdera marknadskommunikation. Framför allt får du verktyg för att med kollegor eller byråer diskutera varför vissa kampanjer fungerar bättre eller sämre samt vad lösningarna kan vara.

Även inom taktik och mer operativa delar finns det fördelar om ledning har större förståelse. Här har vi samlat tre kurser som vi vet är bra om ledning har koll på. För det första har vi en grundläggande genomgång av vikten av kreativitet. Här får du mer insyn i värdet av kreativitet samt hur ni kan se till att öka kreativiteten inom er marknadsföringsavdelning.

För det andra anser vi det av stort värde om ledning har en större förståelse för hur man utvärderar marknadskommunikation. Anledningen är att mycket marknadskommunikation misslyckas och därmed är det viktigt att ni är insatta i varför det är så samt hur man håller strukturerade utvärderingar, istället för massa tyckande.

Den tredje kursen är en introduktion till Growth Hacking. Anledningen är för att denna approach till kommunikation och påverkan är användbar även för er när det kommer till kommunikation till anställda och till övriga i ledningen.

Även inom taktik och mer operativa delar finns det fördelar om ledning har större förståelse. Här har vi samlat tre kurser som vi vet är bra om ledning har koll på. För det första har vi en grundläggande genomgång av vikten av kreativitet. Här får du mer insyn i värdet av kreativitet samt hur ni kan se till att öka kreativiteten inom er marknadsföringsavdelning.

För det andra anser vi det av stort värde om ledning har en större förståelse för hur man utvärderar marknadskommunikation. Anledningen är att mycket marknadskommunikation misslyckas och därmed är det viktigt att ni är insatta i varför det är så samt hur man håller strukturerade utvärderingar, istället för massa tyckande.

Den tredje kursen är en introduktion till Growth Hacking. Anledningen är för att denna approach till kommunikation och påverkan är användbar även för er när det kommer till kommunikation till anställda och till övriga i ledningen.

Outro

Module 5: 

No items found.

Outro

Module 6: 

No items found.

Outro

Workshops

D-MarCom-Psych-W-1
2024-04-10
08:30-09:30

Workshop 1

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-2
2024-04-16
08:30-09:30

Workshop 2

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-3
2024-04-26
08:30-09:30

Workshop 3

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-4
2024-05-03
08:30-09:30

Workshop 4

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Examination

Tillvägagångssätt

Examinationen består av två olika delar som examineras samtidigt eller var för sig.

Flervalsfrågor

För det första kommer du att få en uppsättning av 20 st flervalsfrågor baserat på innehållet i de fyra modulerna. Frågorna har ett rätt svar utifrån fyra olika alternativ. Här behöver du få 15 rätt för att bli godkänd. Om du inte får det vid första tillfället kan du ta testet igen en vecka efteråt.

Inlämningsuppgift

Du behöver också genomföra en inlämningsuppgift som består av två moment med två uppgifter i vardera moment.

 1. Analys av beslutsfattande
  För det första ska du själv väljer ett bolag som du analyserar utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha på sin målgrupp för att lyckas med ett utsatt mål. Du anger vilket bolag, vilket mål de har och redogör för hur de ska uppnå det genom att koppla an till de olika begreppen i modul 1.

  För det andra kommer vi att ge dig ett bolag och ett specifikt mål som du ska analysera utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha för att lyckas med det uppsatta målet. Här ska du förklara utifrån de begrepp som presenteras i modul 1 vad kommunikationen skulle behöva uppnå.
 2. Analys av marknadskommunikation
  För det första vill vi att du väljer ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller liknande) och analyserar vilken möjlig effekt denna kommunikation bör ha på en definierad målgrupp.

  För det andra kommer vi att ge dig ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller likande) där vi vill att du analyserar möjlig effekt samt kommer med tre konkreta förbättringsförslag.

Hela inlämningsuppgiften bedömer vi tar ca 2 timmar och vardera analys ca 0,5 A4 i skrift, så totalt ca 2 A4 text.

Efter inlämning får du besked om du är godkänd. Om ej godkänd kommer krav på komplettering och då är du godkänd när den färdigställts. När båda delarna är klara får du ditt diplom.

Anmäl dig till examination genom att maila till: cecilia@marketinglevels.com

Examination

Approach

The examination consists of two different parts that are examined simultaneously or separately.

Multiple choice questions

Firstly, you will receive a set of 20 multiple choice questions based on the content of the four modules. The questions have one correct answer from four different options. Here you need to get 15 right to pass. If you don't get it right the first time, you can take the test again a week later.

Hand-in assignment

You will also have to complete an assignment consisting of two parts with two assignments in each part.

 1. Analysis of decision-making
  Firstly, you will choose a company to analyze based on the type of impact their communication would need to have on their target audience in order to achieve a set goal. You indicate which company, which goal they have and explain how they will achieve it by linking to the different concepts in module 1.

  Secondly, we will give you a company and a specific goal to analyze based on the type of impact their communication would need to have in order to achieve the set goal. Here you should explain, based on the concepts presented in Module 1, what the communication would need to achieve.
 2. Analysis of marketing communication
  Firstly, we want you to choose an example of marketing communication (an advertisement, an email or similar) and analyze the possible effect this communication should have on a defined target group.

  Secondly, we will give you an example of marketing communication (an advertisement, an email, or similar) where we want you to analyze the possible effect and come up with three concrete suggestions for improvement.

We estimate that the entire assignment will take about 2 hours and each analysis about 0.5 A4 in writing, so a total of about 2 A4 text.

After submission, you will be notified if you are approved. If not approved, you will be required to complete the work. When both parts are completed, you will receive your diploma.

Register for the examination by emailing: cecilia@marketinglevel