All Paths
All Paths
Coming soon

Marknadsplanen på fem slides

Denna path är uppbyggd i fem moduler som vardera består av enbart en kurs. På så sätt håller vi högt fokus och effektivitet att du bara går igenom det du behöver. Eventuella luckor eller annat som du stöter på som kan vara intressant kan du alltid gå tillbaka till senare. Nu fokuserar vi på dessa fem slides så att de blir klara för att presenteras.

Plocka russinen ur kakan

Ibland måste man plocka russinen ur kakan. Därför har vi skapat denna path som enbart går igenom de fem viktigaste delarna i en marknadsplan. Börja här för att senare bygga på om det behövs.

The ML Canvas.

In this path you get:

I denna path får du:

 • En tydlig och snabbförståelig struktur för en kort marknadsplan som har fokus på de viktigaste slidesen
 • Förståelse för hur du bygger en marknadsplan och varför just de fem områden vi fokuserar på i denna kurs är de viktigaste att få med
 • Lär dig att skapa några av de viktigaste slides och presentationerna som förklara hur marknadsföring bidrar och driver tillväxt.
 • Du kommer att uppfattas som mer resultatinriktad och strukturerad efter kursen.
 • Möjligheten att efter kursen gå vidare med att ta fram en mer utförlig marknadsplan.

This path is for:

Denna path passar:

För dig som är ska ta fram en marknadsplan för ett företag eller för ett specifikt affärsområde. Speciellt lämpad om du ska hålla en presentation för ledning eller andra intressenter och på ett kortfattat sätt förklara hur resultat uppnås och säkerställt.

 • Marknadschefer/ansvariga
 • Kommunikationschefer/ansvariga
 • Affärsutvecklingschefer/affärsutvecklare
 • Produktchefer/ägare
 • VD:s
 • Entreprenörer
 • Företagsledning

Path Overview

Slide 1 Resultatanalys

För att kunna sätta långsiktiga strategier, såväl som att optimera kortsiktigt måste vi förstå varifrån tillväxt och lönsamhet kommer från. I denna modul går vi igenom kursen om hur du organiserar era marknadsföringsmått och kopplar dem till företagsmål.

Här kommer du att sättas på prov genom att du behöver förenkla, samtidigt som du måste komplettera med information från olika delar av företaget. Målet är en slides som kopplar samman investeringar med marknadsföringsmått, försäljningsmått och företagets resultat.

Organisera marknadsföringsmått

8
lessons
25
min

Lär dig att välja, prioritera och presentera rätt KPIer för att öka interna förståelsen för marknadsföring.

Slide 2 Marknadsstrategi

För att kunna sätta tillväxtmål måste vi veta vilka marknader och segment vi har och vilka mål vi kan sätta på dessa. Därmed är den andra sliden en marknadsstrategi som klargör vilka kunderna är, vad som är deras drivkrafter samt hur vi lyckas nå ut till dem.

Här ställs du på prov genom att du behöver organisera era marknader och segment om de inte redan gjorts. Du behöver också uppskatta existerande försäljning samt möjliga målsättningar.

Så skapar du en marknadsstrategi

11
lessons
50
min

Få en komplett guide till hur du skapar en marknadsstrategi som fokuserar på tillväxt.

Slide 3 Tillväxtplan

Marknadsplaner handlar oftast om att bryta ned tillväxt på ett sätt så att det blir tydligt att förstå hur tillväxten ska uppnås så att det går att göra en rimlig utvärdering om det faktiskt kommer att gå. Därmed är en vettig tillväxtplan en viktig del för att bryta ned och förklara vad som faktiskt kommer att leda till de mål som sats upp.

Här utmanas du genom att du ska hitta den typen av tillväxtplan som är rimlig för just din plan och utmaning. Tillväxtplaner kan struktureras på olika sätt så hitta den som passar just dig och gör sen rimliga antaganden och bedömningar för att fylla i den.

Så skapar ni en tillväxtplan

8
lessons
24
min

Lär dig att skriva en tillväxtplan. Flera olika mallar och övningar.

Slide 4 Marknadsföringsstrategi

En marknadsföringsstrategi säger vilka resurser som behövs och vad som är ska prioriteras för att du ska lyckas med tillväxtplanen. Därför är det avgörande att du skapar en tydlig förklaring och motivering av vad som ska göras och vilka resurser som krävs i form av budget och arbetsinsats.

Du sätter också tidsplan och ansvar. Du utmanas genom att du måste faktiskt göra en hel del val och kunna motivera och stå för dem. Det är dessa som du sen utvärderas mot så välj dem noga.'

Så skapar ni en marknadsföringsstrategi

8
lessons
32
min

Lär dig att ta fram en marknadsföringsstrategi som skapar fokus och tillväxt.

Slide 5 Taktiska planer

Det är ingen marknadsplan om den inte innehåller en aktivitetsplan med tydlig förklaring vad som ska göras, när det ska göras, vilka resurser som krävs, vem som gör det samt hur det ska utvärderas. Det är allt som ska stå i en taktisk plan.

Här utmanas du genom att du behöver välja hur du ska strukturera den taktiska planen samt att du också måste ta fram de faktiska aktiviteterna som ska genomföras. Här blir det mer att jobba med operativ verksamhet så input här är bra från de som faktiskt ska driva själva marknadsföringsarbetet.

Hur man strukturerar taktiska planer

8
lessons
31
min

Lär dig såväl enkla som mer avancerade taktiska planer för att planera och utvärdera olika aktiviteter.

How to use paths

Module 1: 

Slide 1 Resultatanalys

Marknadsföring ses ofta som lite luddigt och ibland svårt att förstå exakt hur det bidrar till tillväxt. Detta är för att marknadsföringsmått oftast inte länkas tydligt till tillväxt eller andra mål för företaget. Denna kurs förklarar hur du förklarar och illustrerar genom att använda rätt mått.

Kursen lär dig att strukturera olika typer av marknadsföringsmått och skapa logiska samband från investering till effekt. 

Kursen visar hur du kopplar marknad med sälj och slutligen ledningens mål. Efter att ha jobbat igenom övningarna i kursen får du praktiska slides som du kan använda i din presentation internt och externt för att visa hur marknadsföring bidrar till företagets framgång.

För att kunna sätta långsiktiga strategier, såväl som att optimera kortsiktigt måste vi förstå varifrån tillväxt och lönsamhet kommer från. I denna modul går vi igenom kursen om hur du organiserar era marknadsföringsmått och kopplar dem till företagsmål.

Här kommer du att sättas på prov genom att du behöver förenkla, samtidigt som du måste komplettera med information från olika delar av företaget. Målet är en slides som kopplar samman investeringar med marknadsföringsmått, försäljningsmått och företagets resultat.

För att kunna sätta långsiktiga strategier, såväl som att optimera kortsiktigt måste vi förstå varifrån tillväxt och lönsamhet kommer från. I denna modul går vi igenom kursen om hur du organiserar era marknadsföringsmått och kopplar dem till företagsmål.

Här kommer du att sättas på prov genom att du behöver förenkla, samtidigt som du måste komplettera med information från olika delar av företaget. Målet är en slides som kopplar samman investeringar med marknadsföringsmått, försäljningsmått och företagets resultat.

Module 2: 

Slide 2 Marknadsstrategi

Här lär du dig att steg för steg skapa en marknadsstrategi som fokuserar på tillväxt. Du genomför övningar utifrån en tydlig mall för att bygga just er strategi bit för bit. Genom att koppla samman segmentering med marknadsstrategi får du en tydlig kedja som kopplar samman marknads- och kundsegment med målsättning, marknadsposition och värdeerbjudanden. Här skapar du tydlighet som kommer att gynna ert arbete i hela företaget samt med externa aktörer.

Du lär dig stegen som krävs för att färdigställa eller uppdatera en marknadsstrategi. Du lär dig att jobba praktiskt med övningar och mallar så att du får kompetensen att genomföra det på egen hand. Kursen kräver en del eftertanke och eget arbete om du har som ambition att skriva din egen marknadsstrategi. Annars fungerar den också utmärkt som inspiration.

För att kunna sätta tillväxtmål måste vi veta vilka marknader och segment vi har och vilka mål vi kan sätta på dessa. Därmed är den andra sliden en marknadsstrategi som klargör vilka kunderna är, vad som är deras drivkrafter samt hur vi lyckas nå ut till dem.

Här ställs du på prov genom att du behöver organisera era marknader och segment om de inte redan gjorts. Du behöver också uppskatta existerande försäljning samt möjliga målsättningar.

För att kunna sätta tillväxtmål måste vi veta vilka marknader och segment vi har och vilka mål vi kan sätta på dessa. Därmed är den andra sliden en marknadsstrategi som klargör vilka kunderna är, vad som är deras drivkrafter samt hur vi lyckas nå ut till dem.

Här ställs du på prov genom att du behöver organisera era marknader och segment om de inte redan gjorts. Du behöver också uppskatta existerande försäljning samt möjliga målsättningar.

Module 3: 

Slide 3 Tillväxtplan

Företag har oftast tillväxtmål och därmed är det viktigt att förstå hur en tillväxtplan skapas och presenteras. I denna kurs får du en rad olika mallar och övningar som baseras utifrån olika sätt att strukturerar er tillväxt på. Genom att du lär dig att bryta ned er tillväxt på marknader, segment, KPI:er, kanaler eller aktiviteter får du en bred förståelse av olika tillvägagångssätt och kan därmed kombinera dem på bästa sätt.

Du lär dig flera olika sätt att strukturera en tillväxtplan. Det innebär att du framöver kommer att kunna bryta ned er tillväxt på ett lättförståeligt sätt för både dig själv och dina kollegor. Det innebär att ni enklare kan utvärdera om era mål är rimliga samt hur ni kan anpassa framtida planer.

Marknadsplaner handlar oftast om att bryta ned tillväxt på ett sätt så att det blir tydligt att förstå hur tillväxten ska uppnås så att det går att göra en rimlig utvärdering om det faktiskt kommer att gå. Därmed är en vettig tillväxtplan en viktig del för att bryta ned och förklara vad som faktiskt kommer att leda till de mål som sats upp.

Här utmanas du genom att du ska hitta den typen av tillväxtplan som är rimlig för just din plan och utmaning. Tillväxtplaner kan struktureras på olika sätt så hitta den som passar just dig och gör sen rimliga antaganden och bedömningar för att fylla i den.

Marknadsplaner handlar oftast om att bryta ned tillväxt på ett sätt så att det blir tydligt att förstå hur tillväxten ska uppnås så att det går att göra en rimlig utvärdering om det faktiskt kommer att gå. Därmed är en vettig tillväxtplan en viktig del för att bryta ned och förklara vad som faktiskt kommer att leda till de mål som sats upp.

Här utmanas du genom att du ska hitta den typen av tillväxtplan som är rimlig för just din plan och utmaning. Tillväxtplaner kan struktureras på olika sätt så hitta den som passar just dig och gör sen rimliga antaganden och bedömningar för att fylla i den.

Outro

Module 4: 

Slide 4 Marknadsföringsstrategi

Kursen går steg för steg igenom hur du sätter upp en marknadsföringsstrategi. Den går igenom hur du samlar ihop de olika strategiska initiativen från er affärs-, marknads-, varumärkes- och marknadskommunikationsstrategi så att ni skapar en tydlig helhet vilka olika strategiska initiativ och riktningar ni överväger. Därefter går den igenom hur du resonerar kring mål, budget, KPI:er ansvar och deadlines så att marknadsföringsstrategin ger dig och ledningen en tydlig bild av förväntningarna och planer framåt och de resurser som behövs för att förverkliga dem.

Du lär dig att sammanställa en marknadsföringsstrategi som utvärderar era olika strategiska initiativ samt fördelar målsättning, KPI:er, budget och ansvar. Du lär dig att skapa en strategisk struktur så att du kan resonera kring och presentera er marknadsföringsstrategi.

En marknadsföringsstrategi säger vilka resurser som behövs och vad som är ska prioriteras för att du ska lyckas med tillväxtplanen. Därför är det avgörande att du skapar en tydlig förklaring och motivering av vad som ska göras och vilka resurser som krävs i form av budget och arbetsinsats.

Du sätter också tidsplan och ansvar. Du utmanas genom att du måste faktiskt göra en hel del val och kunna motivera och stå för dem. Det är dessa som du sen utvärderas mot så välj dem noga.

En marknadsföringsstrategi säger vilka resurser som behövs och vad som är ska prioriteras för att du ska lyckas med tillväxtplanen. Därför är det avgörande att du skapar en tydlig förklaring och motivering av vad som ska göras och vilka resurser som krävs i form av budget och arbetsinsats.

Du sätter också tidsplan och ansvar. Du utmanas genom att du måste faktiskt göra en hel del val och kunna motivera och stå för dem. Det är dessa som du sen utvärderas mot så välj dem noga.

Outro

Module 5: 

Slide 5 Taktiska planer

För att få ut så mycket som möjligt av alla marknadsaktiviteter handlar det om att planera, utvärdera och optimera. Utmaningen är att olika aktiviteter och taktiska områden inom marknadsföring kräver olika typer av planer. Därmed går vi här igenom en rad olika taktiska planer så att du kan hitta vilken som är bäst för er.

Du lär dig att planera och utvärdera era olika taktiska aktiviteter. På sikt kommer det leda till större tydlighet, fokus och effektivitet.

Det är ingen marknadsplan om det inte innehåller en aktivitetsplan med tydlig förklaring vad som ska göras, när det ska göras, vilka resurser som krävs, vem som gör det samt hur det ska utvärderas. Det är allt som ska stå i en taktisk plan.

Här utmanas du genom att du behöver välja hur du ska strukturera den taktiska planen samt att du också måste ta fram de faktiska aktiviteterna som ska genomföras. Här blir det mer att jobba med operativ verksamhet så input här är bra från de som faktiskt ska driva själva marknadsföringsarbetet.

Det är ingen marknadsplan om det inte innehåller en aktivitetsplan med tydlig förklaring vad som ska göras, när det ska göras, vilka resurser som krävs, vem som gör det samt hur det ska utvärderas. Det är allt som ska stå i en taktisk plan.

Här utmanas du genom att du behöver välja hur du ska strukturera den taktiska planen samt att du också måste ta fram de faktiska aktiviteterna som ska genomföras. Här blir det mer att jobba med operativ verksamhet så input här är bra från de som faktiskt ska driva själva marknadsföringsarbetet.

Outro

Module 6: 

No items found.

Outro