All Paths
All Paths
Diploma
Diplom
Coming soon

The Uncut Marketing Plan

Denna path utgörs av fyra moduler. I den första genomför vi en nulägesanalys så att du vet vad som finns, vad som är good enough och vad som behöver förbättras eller adderas. Därefter går vi igenom vardera huvuddelen i marknadsplanen: analys i modul 2, strategi i modul 3 och taktik i modul 4.

Heading

En komplett marknadsplan ser helt olika ut för olika företag. Mindre etablerade bolag eller bolag på marknader i förändring innehåller mer analyser. Bolag i etableringsfas behöver oftast förklara sin strategi på fler slides. Stora bolag på många marknader har oftast fler och mer komplexa taktiska planer. Denna path går igenom hur ni hittar just er balans.

The ML Canvas.

In this path you get:

I denna path får du:

 • En komplett struktur för de olika beståndsdelarna i en marknadsplan
 • Du får en process att utgå från för att ta dig igenom alla olika delar i marknadsplanen
 • Du får även reflektera kring vikten av olika beståndsdelar så att du kan bedöma vad som inte ska vara med i er plan.
 • Din hunger för ordentligt med olika verktyg och analyser blir stillad.

Detta är ett omfattande program som går på djupet i många delar. Det betyder inte att du behöver arbeta dig igenom alla avsnitt och moduler. Välj de som är av störst vikt för er.

This path is for:

Denna path passar:

För dig som är huvudansvarig för marknadsplanen på ett större eller komplext företag och vill ha en ordentlig genomgång av alla olika beståndsdelar. Du kan jobba som marknadschef, VD, grundare, affärsutvecklare eller någon strategisk eller analytisk roll.

 • Marknadschefer/ansvariga
 • Kommunikationschefer/ansvariga
 • Affärsutvecklingschefer/affärsutvecklare
 • Produktchefer/ägare
 • VD:s
 • Entreprenörer
 • Företagsledning

Path Overview

Strategisk genomgång

De flesta börjar inte från noll när de ska skriva en marknadsplan. Därför börjar vi alltid med en genomgång om vad som kan ingå i en marknadsplan så att du kan bedöma vad som finns och vad som skulle saknas.

Den första kursen är själva grundkursen i hur marknadsföring fungerar. I denna vill jag att du fokusera på lektionerna om strukturen för marknadsplanen, det är lektion X till X. Där sätter vi grunden. Därefter fokuserar vi lite extra på strategi i och med att det är själva hjärtat i marknadsplanen och där det oftast råder mest oklarheter. Vi avslutar med den tredje kursen där vi helt enkelt ser över vad vi har och inte har i vår marknadsplan.

I ett första steg ska du ladda ner denna övergripande struktur så att du har med dig det som material under hela denna path och alla kurser. Var inte orolig att det är många slides. Många kommer att behövas ta bort när du inser att de inte är av vikt för just er.

Introduktion till strategi

7
lessons
22
min

Lär dig vilka olika strategier som ingår inom marknadsföring och hur de hjälper dig till framgång.

Så fungerar marknadsföring

3
lessons
26
min

Lär dig grundstrukturen för tillväxtdrivande marknadsföring. Här presenteras Marketing Levels Marketing Canvas.

Analyserna

En marknadsplan baseras vanligtvis på en rad olika analyser. Vi måste förstå hur vi har presterat, hur marknaden och våra kunder utvecklas samt vad som hänt i omvärlden för att kunna besluta om vi behöver uppdatera våra strategier och vår taktik. Det varierar i vilken utsträckning som analyser är med i själva marknadsplanen. De kan också placeras i ett appendix. Det kan beslutas om senare så oroa dig inte om det är en massa slides som gör att marknadsplanen sväller när du gör olika analyser. Den kan trimmas till senare.

Även tidsmässigt är det en utmaning nu för många olika analyser kan ta en hel del tid. Därmed är det viktigt att få analyserna att komma igång och att du sen fortsätter jobbet med planen för att komplettera med dem senare.

I denna modul går vi först igenom de olika analyser som finns och kan behöva göras utifrån de utmaningar du har. Därefter sätter skapar du en lista på vilka analyser som behöver vara med i er plan, samt vad du har och vad som behöver tas fram.

Utvärdering av analyser inom marknadsföring

2
lessons
6
min

Lär dig att utvärdera och sätta en plan för era analyser inom marknadsföring.

Strategierna

Now we have come to the heart of the Market Plan again. But instead of looking at what we already have, it's about complementing and improving.

Thus, we start with an in-depth strategic evaluation to assess what we have, what we don't need and, of course, the most important in terms of what we need to develop. Here the workload will depend very much on what you already have in place.

Then we jump straight to the course on how to write a marketing strategy, because it goes through the summation of your different strategies and thus also the process for you to go through what you lack. Once these are done, we set a plan for your future work with strategy and thus which courses you need to go through.

Så skapar ni en marknadsföringsstrategi

8
lessons
32
min

Lär dig att ta fram en marknadsföringsstrategi som skapar fokus och tillväxt.

Strategisk utvärdering

3
lessons
8
min

Lär dig att gå igenom och utvärdera vilka strategier ni har samt vilka som kommer att krävas för att ni ska lyckas.

Taktikiska planer

Marknadsplanen avslutas alltid med en eller flera olika taktiska planer. Dessa är de som säkerställer att saker faktiskt händer så det är viktigt att dessa struktureras på rätt sätt. I första kursen gör vi en utvärdering av de olika taktiska områdena som ni har idag för att se vilka som kanske är underutvecklade.

Därefter går vi igenom olika strukturer som används för att planera och utvärdera olika taktiska aktiviteter. Dessa sätts sen tillsammans med de som är ansvarig för varje område. Därmed inleder vi med en taktisk genomgång av produktpaketering, distribution, UX, sälj, förhandling och marknadskommunikation för att landa i var du kan hitta förbättringar. Därifrån sätter du en plan för de kurser du vill dyka djupare i.

Hur man strukturerar taktiska planer

8
lessons
31
min

Lär dig såväl enkla som mer avancerade taktiska planer för att planera och utvärdera olika aktiviteter.

How to use paths

Module 1: 

Strategisk genomgång

En av de mest eftersökta kompetenserna i dag är marknadsföringsstrategi. Det är dock ett område som ofta är dåligt definierat och innehåller luckor. Denna kurs går igenom alla olika delar för att ge dig en komplett bild och förståelse.

Du lär dig att förstå strategier inom marknadsföring och affärsutveckling. Du får en övergripande genomgång av vad olika strategier innehåller och varför du måste ha koll på dem.

Marketing Levels sätter en ny struktur och standard för tillväxtfokuserad marknadsföring. Här är grundkursen som förklarar den struktur vi kallar ML Canvas. Lär dig marknadsföring på riktigt.

Du lär dig att förstå hur marknadsföring måste vara strukturerad för att bidra till tillväxt och affärsmål.

De flesta börjar inte från noll när de ska skriva en marknadsplan. Därför börjar vi alltid med en genomgång om vad som kan ingå i en marknadsplan så att du kan bedöma vad som finns och vad som skulle saknas.

Den första kursen är själva grundkursen i hur marknadsföring fungerar. I denna vill jag att du fokusera på lektionerna om strukturen för marknadsplanen, det är lektion X till X. Där sätter vi grunden.

Därefter fokuserar vi lite extra på strategi i och med att det är själva hjärtat i marknadsplanen och där det oftast råder mest oklarheter.

Vi avslutar med den tredje kursen där vi helt enkelt ser över vad vi har och inte har i vår marknadsplan. I ett första steg ska du ladda ner denna övergripande struktur så att du har med dig det som material under hela denna path och alla kurser. Var inte orolig att det är många slides. Många kommer att behövas ta bort när du inser att de inte är av vikt för just er.

De flesta börjar inte från noll när de ska skriva en marknadsplan. Därför börjar vi alltid med en genomgång om vad som kan ingå i en marknadsplan så att du kan bedöma vad som finns och vad som skulle saknas.

Den första kursen är själva grundkursen i hur marknadsföring fungerar. I denna vill jag att du fokusera på lektionerna om strukturen för marknadsplanen, det är lektion X till X. Där sätter vi grunden.

Därefter fokuserar vi lite extra på strategi i och med att det är själva hjärtat i marknadsplanen och där det oftast råder mest oklarheter.

Vi avslutar med den tredje kursen där vi helt enkelt ser över vad vi har och inte har i vår marknadsplan. I ett första steg ska du ladda ner denna övergripande struktur så att du har med dig det som material under hela denna path och alla kurser. Var inte orolig att det är många slides. Många kommer att behövas ta bort när du inser att de inte är av vikt för just er.

Module 2: 

Analyserna

För att kunna fatta rätt beslut inom marknadsföring behöver vi genomföra och förstå en rad olika analyser. Allt från resultat-, marknad-, kund-, omvärlds- till intern analys. 

I denna kurs går vi igenom hur du enkelt kan bedöma vad ni faktiskt redan har på plats och vad som skulle kunna vara värdefullt att addera. Kurser sätter både en plan för era framtida analyser och för vilka ytterligare kurser som kan vara värdefulla inom analys här på Marketing Levels.

En marknadsplan baseras vanligtvis på en rad olika analyser. Vi måste förstå hur vi har presterat, hur marknaden och våra kunder utvecklas samt vad som hänt i omvärlden för att kunna besluta om vi behöver uppdatera våra strategier och vår taktik. Det varierar i vilken utsträckning som analyser är med i själva marknadsplanen. De kan också placeras i ett appendix. Det kan beslutas om senare så oroa dig inte om det är en massa slides som gör att marknadsplanen sväller när du gör olika analyser. Den kan trimmas till senare.

Även tidsmässigt är det en utmaning nu för många olika analyser kan ta en hel del tid. Därmed är det viktigt att få analyserna att komma igång och att du sen fortsätter jobbet med planen för att komplettera med dem senare.

I denna modul går vi först igenom de olika analyser som finns och kan behöva göras utifrån de utmaningar du har. Därefter sätter skapar du en lista på vilka analyser som behöver vara med i er plan, samt vad du har och vad som behöver tas fram.

En marknadsplan baseras vanligtvis på en rad olika analyser. Vi måste förstå hur vi har presterat, hur marknaden och våra kunder utvecklas samt vad som hänt i omvärlden för att kunna besluta om vi behöver uppdatera våra strategier och vår taktik. Det varierar i vilken utsträckning som analyser är med i själva marknadsplanen. De kan också placeras i ett appendix. Det kan beslutas om senare så oroa dig inte om det är en massa slides som gör att marknadsplanen sväller när du gör olika analyser. Den kan trimmas till senare.

Även tidsmässigt är det en utmaning nu för många olika analyser kan ta en hel del tid. Därmed är det viktigt att få analyserna att komma igång och att du sen fortsätter jobbet med planen för att komplettera med dem senare.

I denna modul går vi först igenom de olika analyser som finns och kan behöva göras utifrån de utmaningar du har. Därefter sätter skapar du en lista på vilka analyser som behöver vara med i er plan, samt vad du har och vad som behöver tas fram.

Module 3: 

Strategierna

Kursen går steg för steg igenom hur du sätter upp en marknadsföringsstrategi. Den går igenom hur du samlar ihop de olika strategiska initiativen från er affärs-, marknads-, varumärkes- och marknadskommunikationsstrategi så att ni skapar en tydlig helhet vilka olika strategiska initiativ och riktningar ni överväger. Därefter går den igenom hur du resonerar kring mål, budget, KPI:er ansvar och deadlines så att marknadsföringsstrategin ger dig och ledningen en tydlig bild av förväntningarna och planer framåt och de resurser som behövs för att förverkliga dem.

Du lär dig att sammanställa en marknadsföringsstrategi som utvärderar era olika strategiska initiativ samt fördelar målsättning, KPI:er, budget och ansvar. Du lär dig att skapa en strategisk struktur så att du kan resonera kring och presentera er marknadsföringsstrategi.

Inom marknadsföring finns det flertalet olika strategier som leder till tillväxt och förmågan att vinna över sina konkurrenter. För att lyckas behöver företag dock sätta en strategisk riktning. Denna kurs går igenom olika strategiska riktningar för att vinna mot konkurrenter så att du kan analysera vad just ni behöver göra för att öka er sannolikhet att bli mer framgångsrika.

Du lär dig att utvärdera strategier inom affärsutveckling och öka din förmåga att diskutera och sätta strategier för tillväxt.

Nu har vi kommit till själva hjärtat av marknadsplanen igen. Men istället för att se vad vi redan har så handlar det om att nu komplettera och förbättra. Därmed inleder vi med en fördjupad strategisk utvärdering för att bedöma vad vi har, vad vi inte behöver och självklart det viktigaste i form av vad vi behöver ta fram. Här kommer arbetsbördan bero väldigt mycket på vad ni redan har på plats.

Sen hoppar vi direkt till kursen hur du skriver en marknadsföringsstrategi. Den går igenom summeringen av era olika strategier och därmed också processen för dig att gå igenom vad ni saknar. När dessa är gjorda så sätter vi en plan för ditt framtida arbete med strategi och därmed vilka kurser du behöver gå igenom.

Nu har vi kommit till själva hjärtat av marknadsplanen igen. Men istället för att se vad vi redan har så handlar det om att nu komplettera och förbättra. Därmed inleder vi med en fördjupad strategisk utvärdering för att bedöma vad vi har, vad vi inte behöver och självklart det viktigaste i form av vad vi behöver ta fram. Här kommer arbetsbördan bero väldigt mycket på vad ni redan har på plats.

Sen hoppar vi direkt till kursen hur du skriver en marknadsföringsstrategi. Den går igenom summeringen av era olika strategier och därmed också processen för dig att gå igenom vad ni saknar. När dessa är gjorda så sätter vi en plan för ditt framtida arbete med strategi och därmed vilka kurser du behöver gå igenom.

Outro

Module 4: 

Taktiska planer

För att få ut så mycket som möjligt av alla marknadsaktiviteter handlar det om att planera, utvärdera och optimera. Utmaningen är att olika aktiviteter och taktiska områden inom marknadsföring kräver olika typer av planer. Därmed går vi här igenom en rad olika taktiska planer så att du kan hitta vilken som är bäst för er.

Du lär dig att planera och utvärdera era olika taktiska aktiviteter. På sikt kommer det leda till större tydlighet, fokus och effektivitet.

Marknadsplanen avslutas alltid med en eller flera olika taktiska planer. Dessa är de som säkerställer att saker faktiskt händer så det är viktigt att dessa struktureras på rätt sätt. I första kursen gör vi en utvärdering av de olika taktiska områdena som ni har idag för att se vilka som kanske är underutvecklade.

Därefter går vi igenom olika strukturer som används för att planera och utvärdera olika taktiska aktiviteter. Dessa sätts sen tillsammans med de som är ansvarig för varje område.Därmed inleder vi med en taktisk genomgång av produktpaketering, distribution, UX, sälj, förhandling och marknadskommunikation för att landa i var du kan hitta förbättringar. Därifrån sätter du en plan för de kurser du vill dyka djupare i.

Marknadsplanen avslutas alltid med en eller flera olika taktiska planer. Dessa är de som säkerställer att saker faktiskt händer så det är viktigt att dessa struktureras på rätt sätt. I första kursen gör vi en utvärdering av de olika taktiska områdena som ni har idag för att se vilka som kanske är underutvecklade.

Därefter går vi igenom olika strukturer som används för att planera och utvärdera olika taktiska aktiviteter. Dessa sätts sen tillsammans med de som är ansvarig för varje område.Därmed inleder vi med en taktisk genomgång av produktpaketering, distribution, UX, sälj, förhandling och marknadskommunikation för att landa i var du kan hitta förbättringar. Därifrån sätter du en plan för de kurser du vill dyka djupare i.

Outro

Module 5: 

No items found.

Outro

Module 6: 

No items found.

Outro

Workshops

D-MarCom-Psych-W-1
2024-04-10
08:30-09:30

Workshop 1

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-2
2024-04-16
08:30-09:30

Workshop 2

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-3
2024-04-26
08:30-09:30

Workshop 3

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
D-MarCom-Psych-W-4
2024-05-03
08:30-09:30

Workshop 4

Register
Zoom (online)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Examination

Tillvägagångssätt

Examinationen består av två olika delar som examineras samtidigt eller var för sig.

Flervalsfrågor

För det första kommer du att få en uppsättning av 20 st flervalsfrågor baserat på innehållet i de fyra modulerna. Frågorna har ett rätt svar utifrån fyra olika alternativ. Här behöver du få 15 rätt för att bli godkänd. Om du inte får det vid första tillfället kan du ta testet igen en vecka efteråt.

Inlämningsuppgift

Du behöver också genomföra en inlämningsuppgift som består av två moment med två uppgifter i vardera moment.

 1. Analys av beslutsfattande
  För det första ska du själv väljer ett bolag som du analyserar utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha på sin målgrupp för att lyckas med ett utsatt mål. Du anger vilket bolag, vilket mål de har och redogör för hur de ska uppnå det genom att koppla an till de olika begreppen i modul 1.

  För det andra kommer vi att ge dig ett bolag och ett specifikt mål som du ska analysera utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha för att lyckas med det uppsatta målet. Här ska du förklara utifrån de begrepp som presenteras i modul 1 vad kommunikationen skulle behöva uppnå.
 2. Analys av marknadskommunikation
  För det första vill vi att du väljer ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller liknande) och analyserar vilken möjlig effekt denna kommunikation bör ha på en definierad målgrupp.

  För det andra kommer vi att ge dig ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller likande) där vi vill att du analyserar möjlig effekt samt kommer med tre konkreta förbättringsförslag.

Hela inlämningsuppgiften bedömer vi tar ca 2 timmar och vardera analys ca 0,5 A4 i skrift, så totalt ca 2 A4 text.

Efter inlämning får du besked om du är godkänd. Om ej godkänd kommer krav på komplettering och då är du godkänd när den färdigställts. När båda delarna är klara får du ditt diplom.

Anmäl dig till examination genom att maila till: cecilia@marketinglevels.com

Examination

Approach

The examination consists of two different parts that are examined simultaneously or separately.

Multiple choice questions

Firstly, you will receive a set of 20 multiple choice questions based on the content of the four modules. The questions have one correct answer from four different options. Here you need to get 15 right to pass. If you don't get it right the first time, you can take the test again a week later.

Hand-in assignment

You will also have to complete an assignment consisting of two parts with two assignments in each part.

 1. Analysis of decision-making
  Firstly, you will choose a company to analyze based on the type of impact their communication would need to have on their target audience in order to achieve a set goal. You indicate which company, which goal they have and explain how they will achieve it by linking to the different concepts in module 1.

  Secondly, we will give you a company and a specific goal to analyze based on the type of impact their communication would need to have in order to achieve the set goal. Here you should explain, based on the concepts presented in Module 1, what the communication would need to achieve.
 2. Analysis of marketing communication
  Firstly, we want you to choose an example of marketing communication (an advertisement, an email or similar) and analyze the possible effect this communication should have on a defined target group.

  Secondly, we will give you an example of marketing communication (an advertisement, an email, or similar) where we want you to analyze the possible effect and come up with three concrete suggestions for improvement.

We estimate that the entire assignment will take about 2 hours and each analysis about 0.5 A4 in writing, so a total of about 2 A4 text.

After submission, you will be notified if you are approved. If not approved, you will be required to complete the work. When both parts are completed, you will receive your diploma.

Register for the examination by emailing: cecilia@marketinglevel