All Paths
All Paths
Diploma
Diplom
Coming soon

Bemästra Marknadsplanen

Marknadsplanen sätter riktningen för marknadsföringen. Den ska analysera varför företaget presterat som det gjort och bryta ned företagsmål till en vinnande strategi och taktiska planer. I denna path får du mallar med tillhörande kurser som förklarar vad du måste ha med, hur du ska tänka samt hur du ska presentera en trovärdig, konkret strategi för tillväxt.

Heading

The ML Canvas.

In this path you get:

I denna path får du:

Tydlig struktur med mallar för vad du ska inkludera i din marknadsplan

Genomgång av resultatanalys

Hur du översätter företagsmål till marknadsmål

Vad som du ska beskriva inom företagsstrategi, marknads- och kundanalys

Hur du skapar en marknadsstrategi och tillväxtplan

Hur du sätter mål, KPI:er och fördelar ansvar

Olika mallar för taktiska planer för paketering, distribution, sälj och marknadskommunikation.

För varje del har du kurser som matchar så att du enkelt får hjälp med hur du skapar slides och fyller i mallar

Kunskap om de resonemang som är viktiga att ha med sig när det kommer till att skapa en strategisk marknadsplan

This path is for:

Denna path passar:

För alla som ansvarar för eller är involverade i processen att skriva eller uppdatera en marknadsplan. Mallarna är utformade så att du kan använda dem både för större och mindre företag, både inom B2C och B2B.

 • Marknadschef
 • VD
 • Affärsområdesansvarig
 • Produkt eller projektansvarig
 • Säljchef
 • Byråer

Path Overview

Grundläggande struktur

Här sätter vi grunden för hur vi strukturerar en marknadsplan. Efter modulen ska du ha ett första draft och presentationsmall för vad du ska inkludera.

Den första kursen går igenom grundstrukturen vi använder här på Marketing Levels. Om du redan är bekant med Vår Marketing Levels Canvas och de 16 färdigheterna kan du hoppa över denna kurs. Annars är det en nödvändig introduktion eller värdefull påminnelse. 

I andra kursen sätter vi igång att gå igenom vad du har idag och vad du kan komma att behöva. Jag låter dig själv tänka fritt innan vi går in på våra rekommendationer. Ladda ner mallen till kursen och börja sätta en plan.

I tredje kursen sätter vi grundstrukturen för din marknadsplan. Här ger vi våra rekommendationer vad som är viktigt att ha med och du får alla mallar för dessa delar.

Marketing Levels 16 färdigheter

20
lessons
62
min

Lär dig de 16 färdigheter varje marknadsförare måste bemästra

Utvärdering av marknadsplanen

2
lessons
10
min

Lär dig använda de olika beståndsdelarna av en marknadsplan.

Vad ska ingå i marknadsplanen

3
lessons
20
min

Lär dig grundstrukturen för marknadsplanen.

Resultatanalys och framtida mål

Vi kan inte sätta en plan för framtiden om vi inte kan förstå hur vi har presterat tidigare. Därmed går den första kursen in på hur du kan rapportera ert resultat. 

Den andra kursen går in på hur du måste bryta ned företagsmål i marknadsmål. På så sätt blir det tydligt vad som kommer att krävas av marknadsavdelningen och era marknadsaktiviteter för att kunna leverera på företagsmålen.

Efter modulen ska du ha två olika delar färdiga.

 • För det första en genomgång av ert resultat med en analys av hur ni presterade och varför ni gjorde det.
 • För det andra en nedbrytning av era företagsmål till konkreta marknadsmål som är tydliga och enkla att förstå. 

Organisera marknadsföringsmått

8
lessons
25
min

Lär dig att välja, prioritera och presentera rätt KPIer för att öka interna förståelsen för marknadsföring.

Översätt företagsmål till marknadsmål

4
lessons
21
min

Lär dig att analysera era företagsmål och översätta dem till mål och KPI:er för marknadsföring.

Beskriv företag, marknad och kunder

Denna modulen är den som kommer att innebär störst skillnad i arbetsinsats beroende på dina val och var du står idag. Modulen syftar till att vägleda dig att beskriva er nuvarande affärsstrategi, marknadsanalys och kundanalys. Det kan innebära några få slides eller väldigt många. Så frågan du behöver ställa dig är:

1) Hur mycket av vår affärsstrategi (konkurresfördelar, affärsmodell, produktportfölj, prissättning och distributionsstrategi) behöver vi ha med för att läsarna av planen ska förstå?

Om ni är ett bolag i förändring så behöver ni nog ha med en del. Framförallt om du vill rekommendera förändringar. Annars behöver ni mindre. Se första kursen för att få vägledning kring vad som ingår i affärsstrategi.

2) Hur väl behöver vi analyser och förklara vår marknad?

Igen, om ni är ett bolag i förändring på en marknads som förändras så behöver ni nog mer. Se andra kursen i modulen för att få vägledning kring vad som ingår i marknadsanalys.

3) Hur väl behöver vi analyser och förklaring av våra kunder?

Jag tycker det alltid är bra att ha med en förklaring av vilka de huvudsakliga kunderna är och vad som är deras drivkrafter. Kolla igenom tredje kursen och bestäm sen vad du tycker att ni behöver inkludera.

Introduktion till affärsstrategi

7
lessons
15
min

Lär dig vilka olika delar som ingår i en affärsstrategi och vad som ingår i dem.

Introduktion till marknadsanalys

3
lessons
7
min

Lär dig vilka verktyg och modeller som finns för att analysera er marknad.

Introduktion till kundanalys

3
lessons
5
min

Lär dig vilka verktyg och modeller som finns för att analysera era kunder.

Marknads- och marknadsföringsstrategi

Detta är modulen som gör er marknadsplan strategisk. För det första så handlar det om att få ihop era marknads- och kundsegment på en enda slide så att ni kan sätta vilka som är i fokus, vilka som kommer att bidra mest till er tillväxt och hur ni ska lyckas med det. Det är en svår slide så dra igång direkt med den första kursen som handlar om hur ni sätter en marknadsstrategi.

Den andra kursen är en påbyggnad av marknadsstrategin genom att den handlar om hur du organiserar en tillväxtplan utifrån dina marknader, KPI:er, kanaler eller aktiviteter. 

Den tredje kursen går sen in på du sätter en marknadsföringsstrategi. Här definieras hur ni ska prioritera kring alla olika projekt som finns inom marknadsavdelningen. Ni sätter övergripande KPI:er ansvar och tidsplaner för vardera projekt. 

Efter modulen ska du ha två, kanske tre riktigt bra slides som du har lagt ner mycket tid och ansträngning på. Om du behöver hjälp eller lite feedback, tveka inte att höra av dig till kursledaren Erik Modig så hjälper han dig vidare.

Så skapar du en marknadsstrategi

11
lessons
50
min

Få en komplett guide till hur du skapar en marknadsstrategi som fokuserar på tillväxt.

Så skapar ni en tillväxtplan

8
lessons
24
min

Lär dig att skriva en tillväxtplan. Flera olika mallar och övningar.

Så skapar ni en marknadsföringsstrategi

8
lessons
32
min

Lär dig att ta fram en marknadsföringsstrategi som skapar fokus och tillväxt.

Planer

Omfattningen på den avslutande delen beror på hur stort ert bolag är, hur många olika aktiviteter ni genomför och framförallt hur mycket av planeringen ni vill ha med i er marknadsplan. Olika taktiska områden kräver olika taktiska planer. Därför är den enda kursen här en genomgång av vilka olika taktiska mallar som finns och så är det upp till dig att bestämma vilken eller vilka du vill använda och inkludera.

Hur man strukturerar taktiska planer

8
lessons
31
min

Lär dig såväl enkla som mer avancerade taktiska planer för att planera och utvärdera olika aktiviteter.

How to use paths

Module 1: 

Grundläggande struktur

För att förklara hur marknadsföring bidrar till företags och organisationers framgång har vi summerat marknadsförarens kompetens i 16 färdigheter. I kursen får du en övergripande genomgång av vad som utmärker och ingår i dessa färdigheter och hur du utvecklar dem till nästa nivå.

En marknadsplan ser olika ut beroende på företag, situation och syfte. Därmed är det viktigt att utvärdera vad som behövs. Här går vi igenom olika beståndsdelar av marknadsplanen så att du kan göra en bedömning vad ni behöver, vad ni har och vad som behöver tas fram eller förbättras. På så sätt får ni en tydlig to-do lista för kommande arbete med planen och kurser här på Marketing Levels.

Varje marknadsplan är och bör vara unik. Både när det kommer till innehåll och struktur. Det finns dock några fundamentala delar som lyfter varje marknadsplan och som alltid bör ingå för den seriösa och strategiska marknadsföraren. Kursen går igenom de olika delarna du behöver bemästra för att se till att du skapar en marknadsplan som skapar riktning och fokus.

Här sätter vi grunden för hur vi strukturerar en marknadsplan. Efter modulen ska du ha ett första draft och presentationsmall för vad du ska inkludera.

Den första kursen går igenom grundstrukturen vi använder här på Marketing Levels. Om du redan är bekant med Vår Marketing Levels Canvas och de 16 färdigheterna kan du hoppa över denna kurs. Annars är det en nödvändig introduktion eller värdefull påminnelse. 

I andra kursen sätter vi igång att gå igenom vad du har idag och vad du kan komma att behöva. Jag låter dig själv tänka fritt innan vi går in på våra rekommendationer. Ladda ner mallen till kursen och börja sätta en plan.

I tredje kursen sätter vi grundstrukturen för din marknadsplan. Här ger vi våra rekommendationer vad som är viktigt att ha med och du får alla mallar för dessa delar.

Här sätter vi grunden för hur vi strukturerar en marknadsplan. Efter modulen ska du ha ett första draft och presentationsmall för vad du ska inkludera.

Den första kursen går igenom grundstrukturen vi använder här på Marketing Levels. Om du redan är bekant med Vår Marketing Levels Canvas och de 16 färdigheterna kan du hoppa över denna kurs. Annars är det en nödvändig introduktion eller värdefull påminnelse. 

I andra kursen sätter vi igång att gå igenom vad du har idag och vad du kan komma att behöva. Jag låter dig själv tänka fritt innan vi går in på våra rekommendationer. Ladda ner mallen till kursen och börja sätta en plan.

I tredje kursen sätter vi grundstrukturen för din marknadsplan. Här ger vi våra rekommendationer vad som är viktigt att ha med och du får alla mallar för dessa delar.

Module 2: 

Resultatanalys och framtida mål

Marknadsföring ses ofta som lite luddigt och ibland svårt att förstå exakt hur det bidrar till tillväxt. Detta är för att marknadsföringsmått oftast inte länkas tydligt till tillväxt eller andra mål för företaget. Denna kurs förklarar hur du förklarar och illustrerar genom att använda rätt mått.

Kursen lär dig att strukturera olika typer av marknadsföringsmått och skapa logiska samband från investering till effekt. 

Kursen visar hur du kopplar marknad med sälj och slutligen ledningens mål. Efter att ha jobbat igenom övningarna i kursen får du praktiska slides som du kan använda i din presentation internt och externt för att visa hur marknadsföring bidrar till företagets framgång.

Marknadsavdelningen ska leverera på den övergripande företagsstrategin. Den består vanligtvis av flertalet olika mål. Det är inte ovanligt att dessa är otydliga när det kommer till vad de innebär för just investeringar i marknadsföring. Därmed måste marknadsförare bli bra på att översätta företagsmål till marknadsmål och vad det innebär för marknadsavdelningen i investering och andra resurser. Kurser går in på vilka de vanligaste företagsmålen är och hur marknadsförare kan omvandla dem till mer konkreta mål för marknadsföringen.

Vi kan inte sätta en plan för framtiden om vi inte kan förstå hur vi har presterat tidigare. Därmed går den första kursen in på hur du kan rapportera ert resultat. 

Den andra kursen går in på hur du måste bryta ned företagsmål i marknadsmål. På så sätt blir det tydligt vad som kommer att krävas av marknadsavdelningen och era marknadsaktiviteter för att kunna leverera på företagsmålen.

Efter modulen ska du ha två olika delar färdiga.

 • För det första en genomgång av ert resultat med en analys av hur ni presterade och varför ni gjorde det.
 • För det andra en nedbrytning av era företagsmål till konkreta marknadsmål som är tydliga och enkla att förstå. 

Vi kan inte sätta en plan för framtiden om vi inte kan förstå hur vi har presterat tidigare. Därmed går den första kursen in på hur du kan rapportera ert resultat. 

Den andra kursen går in på hur du måste bryta ned företagsmål i marknadsmål. På så sätt blir det tydligt vad som kommer att krävas av marknadsavdelningen och era marknadsaktiviteter för att kunna leverera på företagsmålen.

Efter modulen ska du ha två olika delar färdiga.

 • För det första en genomgång av ert resultat med en analys av hur ni presterade och varför ni gjorde det.
 • För det andra en nedbrytning av era företagsmål till konkreta marknadsmål som är tydliga och enkla att förstå. 

Module 3: 

Beskriv företag, marknad och kunder

Alla som vill förstå hur företag skapar tillväxt måste förstå affärsstrategi. Konkurrensfördelar, affärsmodell, produktportfölj samt pris och distributionsstrategi är avgörande för att lyckas mot konkurrenterna. Kursen går igenom dessa olika delar översiktligt så att du lättare kan orientera dig inom affärsstrategi.

Du lär dig att förstå de olika delarna inom affärsstrategi så att du på ett bättre sätt kan utvärdera vad du och företag måste fokusera mer eller mindre på.

Anledningen till varför företag lyckas med sin marknadsföring eller ej beror i hög utsträckning på förståelsen för företagets marknad. Denna kurs sammanfattar vilka olika analyser som behöver göras för att öka förståelsen och därmed också öka sannolikheten för framgång.

Kursen lär dig varför och vad du skulle tjäna på att genomföra analyser av segmentering, stakeholders, marknadsstruktur, kategoristruktur och konkurrens. Du lär dig när de olika analyserna är av störst vikt så att du kan bedöma vad som är viktigast för er.

Förmågan att förstå kunden är avgörande för att kunna marknadsföra produkter och erbjudanden. Denna kurs går igenom vilka olika typer av kundanalyser som finns och deras för- och nackdelarna.

Du lär dig vilka olika typer av kundanalyser som finns och när vilken av dessa är viktig att göra. Det ger dig förståelse kring vad som behöver göras för att verkligen förstå kunderna samt vad som krävs för att verkligen bli bra på det.

Denna modulen är den som kommer att innebär störst skillnad i arbetsinsats beroende på dina val och var du står idag. Modulen syftar till att vägleda dig att beskriva er nuvarande affärsstrategi, marknadsanalys och kundanalys. Det kan innebära några få slides eller väldigt många. Så frågan du behöver ställa dig är:

1) Hur mycket av vår affärsstrategi (konkurresfördelar, affärsmodell, produktportfölj, prissättning och distributionsstrategi) behöver vi ha med för att läsarna av planen ska förstå?

Om ni är ett bolag i förändring så behöver ni nog ha med en del. Framförallt om du vill rekommendera förändringar. Annars behöver ni mindre. Se första kursen för att få vägledning kring vad som ingår i affärsstrategi.

2) Hur väl behöver vi analyser och förklara vår marknad?

Igen, om ni är ett bolag i förändring på en marknads som förändras så behöver ni nog mer. Se andra kursen i modulen för att få vägledning kring vad som ingår i marknadsanalys.

3) Hur väl behöver vi analyser och förklaring av våra kunder?

Jag tycker det alltid är bra att ha med en förklaring av vilka de huvudsakliga kunderna är och vad som är deras drivkrafter. Kolla igenom tredje kursen och bestäm sen vad du tycker att ni behöver inkludera.

Denna modulen är den som kommer att innebär störst skillnad i arbetsinsats beroende på dina val och var du står idag. Modulen syftar till att vägleda dig att beskriva er nuvarande affärsstrategi, marknadsanalys och kundanalys. Det kan innebära några få slides eller väldigt många. Så frågan du behöver ställa dig är:

1) Hur mycket av vår affärsstrategi (konkurresfördelar, affärsmodell, produktportfölj, prissättning och distributionsstrategi) behöver vi ha med för att läsarna av planen ska förstå?

Om ni är ett bolag i förändring så behöver ni nog ha med en del. Framförallt om du vill rekommendera förändringar. Annars behöver ni mindre. Se första kursen för att få vägledning kring vad som ingår i affärsstrategi.

2) Hur väl behöver vi analyser och förklara vår marknad?

Igen, om ni är ett bolag i förändring på en marknads som förändras så behöver ni nog mer. Se andra kursen i modulen för att få vägledning kring vad som ingår i marknadsanalys.

3) Hur väl behöver vi analyser och förklaring av våra kunder?

Jag tycker det alltid är bra att ha med en förklaring av vilka de huvudsakliga kunderna är och vad som är deras drivkrafter. Kolla igenom tredje kursen och bestäm sen vad du tycker att ni behöver inkludera.

Outro

Module 4: 

Marknads- och marknadsföringsstrategi

Här lär du dig att steg för steg skapa en marknadsstrategi som fokuserar på tillväxt. Du genomför övningar utifrån en tydlig mall för att bygga just er strategi bit för bit. Genom att koppla samman segmentering med marknadsstrategi får du en tydlig kedja som kopplar samman marknads- och kundsegment med målsättning, marknadsposition och värdeerbjudanden. Här skapar du tydlighet som kommer att gynna ert arbete i hela företaget samt med externa aktörer.

Du lär dig stegen som krävs för att färdigställa eller uppdatera en marknadsstrategi. Du lär dig att jobba praktiskt med övningar och mallar så att du får kompetensen att genomföra det på egen hand. Kursen kräver en del eftertanke och eget arbete om du har som ambition att skriva din egen marknadsstrategi. Annars fungerar den också utmärkt som inspiration.

Företag har oftast tillväxtmål och därmed är det viktigt att förstå hur en tillväxtplan skapas och presenteras. I denna kurs får du en rad olika mallar och övningar som baseras utifrån olika sätt att strukturerar er tillväxt på. Genom att du lär dig att bryta ned er tillväxt på marknader, segment, KPI:er, kanaler eller aktiviteter får du en bred förståelse av olika tillvägagångssätt och kan därmed kombinera dem på bästa sätt.

Du lär dig flera olika sätt att strukturera en tillväxtplan. Det innebär att du framöver kommer att kunna bryta ned er tillväxt på ett lättförståeligt sätt för både dig själv och dina kollegor. Det innebär att ni enklare kan utvärdera om era mål är rimliga samt hur ni kan anpassa framtida planer.

Kursen går steg för steg igenom hur du sätter upp en marknadsföringsstrategi. Den går igenom hur du samlar ihop de olika strategiska initiativen från er affärs-, marknads-, varumärkes- och marknadskommunikationsstrategi så att ni skapar en tydlig helhet vilka olika strategiska initiativ och riktningar ni överväger. Därefter går den igenom hur du resonerar kring mål, budget, KPI:er ansvar och deadlines så att marknadsföringsstrategin ger dig och ledningen en tydlig bild av förväntningarna och planer framåt och de resurser som behövs för att förverkliga dem.

Du lär dig att sammanställa en marknadsföringsstrategi som utvärderar era olika strategiska initiativ samt fördelar målsättning, KPI:er, budget och ansvar. Du lär dig att skapa en strategisk struktur så att du kan resonera kring och presentera er marknadsföringsstrategi.

Detta är modulen som gör er marknadsplan strategisk. För det första så handlar det om att få ihop era marknads- och kundsegment på en enda slide så att ni kan sätta vilka som är i fokus, vilka som kommer att bidra mest till er tillväxt och hur ni ska lyckas med det. Det är en svår slide så dra igång direkt med den första kursen som handlar om hur ni sätter en marknadsstrategi.

Den andra kursen är en påbyggnad av marknadsstrategin genom att den handlar om hur du organiserar en tillväxtplan utifrån dina marknader, KPI:er, kanaler eller aktiviteter. 

Den tredje kursen går sen in på du sätter en marknadsföringsstrategi. Här definieras hur ni ska prioritera kring alla olika projekt som finns inom marknadsavdelningen. Ni sätter övergripande KPI:er ansvar och tidsplaner för vardera projekt. 

Efter modulen ska du ha två, kanske tre riktigt bra slides som du har lagt ner mycket tid och ansträngning på. Om du behöver hjälp eller lite feedback, tveka inte att höra av dig till kursledaren Erik Modig så hjälper han dig vidare.

Detta är modulen som gör er marknadsplan strategisk. För det första så handlar det om att få ihop era marknads- och kundsegment på en enda slide så att ni kan sätta vilka som är i fokus, vilka som kommer att bidra mest till er tillväxt och hur ni ska lyckas med det. Det är en svår slide så dra igång direkt med den första kursen som handlar om hur ni sätter en marknadsstrategi.

Den andra kursen är en påbyggnad av marknadsstrategin genom att den handlar om hur du organiserar en tillväxtplan utifrån dina marknader, KPI:er, kanaler eller aktiviteter. 

Den tredje kursen går sen in på du sätter en marknadsföringsstrategi. Här definieras hur ni ska prioritera kring alla olika projekt som finns inom marknadsavdelningen. Ni sätter övergripande KPI:er ansvar och tidsplaner för vardera projekt. 

Efter modulen ska du ha två, kanske tre riktigt bra slides som du har lagt ner mycket tid och ansträngning på. Om du behöver hjälp eller lite feedback, tveka inte att höra av dig till kursledaren Erik Modig så hjälper han dig vidare.

Outro

Module 5: 

Planer

För att få ut så mycket som möjligt av alla marknadsaktiviteter handlar det om att planera, utvärdera och optimera. Utmaningen är att olika aktiviteter och taktiska områden inom marknadsföring kräver olika typer av planer. Därmed går vi här igenom en rad olika taktiska planer så att du kan hitta vilken som är bäst för er.

Du lär dig att planera och utvärdera era olika taktiska aktiviteter. På sikt kommer det leda till större tydlighet, fokus och effektivitet.

Omfattningen på den avslutande delen beror på hur stort ert bolag är, hur många olika aktiviteter ni genomför och framförallt hur mycket av planeringen ni vill ha med i er marknadsplan. Olika taktiska områden kräver olika taktiska planer. Därför är den enda kursen här en genomgång av vilka olika taktiska mallar som finns och så är det upp till dig att bestämma vilken eller vilka du vill använda och inkludera.

Omfattningen på den avslutande delen beror på hur stort ert bolag är, hur många olika aktiviteter ni genomför och framförallt hur mycket av planeringen ni vill ha med i er marknadsplan. Olika taktiska områden kräver olika taktiska planer. Därför är den enda kursen här en genomgång av vilka olika taktiska mallar som finns och så är det upp till dig att bestämma vilken eller vilka du vill använda och inkludera.

Outro

Module 6: 

No items found.

Outro

Examination

Tillvägagångssätt

Examinationen består av två olika delar som examineras samtidigt eller var för sig.

Flervalsfrågor

För det första kommer du att få en upsättning av 20 st flervalsfrågor baserat på innehållet i de fyra modulerna. Frågorna har ett rätt svar utifrån fyra olika alternativ. Här behöver du få 15 rätt för att bli godkänt. Om du inte får det vid första tillfället kan du ta testet igen en vecka efteråt.

Inlämningsuppgift

Du behöver också genomföra en inlämningsuppgift som består av två moment med två uppgifter i vardera moment.

 1. Analys av beslutsfattande
  För det första ska du själv väljer ett bolag som du analyserar utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle behöva ha på sin målgrupp för att lyckas med ett utsatt mål. Du anger vilket bolag, vilket mål de har och redogör för hur de ska uppnå det genom att koppla an till de olika begreppen i modul 1.

  För det andra kommer vi att ge dig ett bolag och ett specifikt mål som du ska analysera utifrån vilken typ av påverkan deras kommunikation skulle bahöva ha för att lyckas med det uppsatta målet. Här ska du förklara utifrån de begrepp som presenteras i modul 1 vad kommunikationen skulle behöva uppnå.
 2. Analys av marknadskommunikation
  För det första vill vi att du väljer ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller likande) och analyserar vilken möjlig effekt denna kommunikation bör ha på en definierad målgrupp.

  För det andra kommer vi att ge dig ett exempel av marknadskommunikation (en annons, ett mail eller likande) där vi vill att du analyserar möjlig effekt samt kommer med tre konkreta förbättringsförslag.

Hela inlämningsuppgiften bedömer vi tar ca 2 timmar och vardera analys ca 0,5 A4 i skrift, så totalt ca 2 A4 text.

Efter inlämning får du besked om du är godkänd. Om ej godkänd kommer krav på komplettering och då är du godkänd när den färdigställts. När båda delarna är klara får du ditt diplom.

Anmäl dig till examination genom att maila till: cecilia@marketinglevels.com